Μηνιαία Αρχεία: Απρίλιος 2021

ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΔΣ ΔΕΥΑΡ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΥΔΡΟΝΟΜΕΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΟΝΟΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΥΔΡΟΝΟΜΕΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ 

ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΕΡΓΟΥ

ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΕΡΓΟΥ Κλιμάκιο της ΔΕΥΑΡ, αποτελούμενο από τον Πρόεδρο της ΔΕΥΑΡ κ. Βασίλειο Μανέττα, τον Αντιπρόεδρο κ. Σπύρο Σπυρόπουλο, τον Γενικό Διευθυντή κ. Γιώργο Υψηλάντη, τον Διευθυντή Αποχέτευσης κ. Παν. Καραβόλια και τους επιβλέποντες του έργου, επιθεώρησε το έργο «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ Η/Μ ΕΡΓΩΝ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ Δ.Ε. ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ», προϋπολογισμού 3.250.000,00€ χωρίς τον ΦΠΑ, το οποίο βαίνει προς

ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΥΔΡΟΝOΜΕΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΥΔΡΟΝΟΜΕΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ 6 ΜΗΝΩΝ 30 ΑΤΟΜΩΝ ΑΡΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1/05/2021 ΕΩΣ 31/10/2021 ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΣΤΑ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΑ ΕΓΓΡΑΦΑ. ΩΧΩ1ΟΛ3Δ-ΤΡ7 ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ ΥΔΡΟΝΟΜΕΙΣ 2021

Go to Top