ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΔΣ ΔΕΥΑΡ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΥΔΡΟΝΟΜΕΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΟΝΟΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΥΔΡΟΝΟΜΕΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ