2020

Οδηγίες για την υποβολή αιτημάτων καταναλωτών

Η υποβολή όλων των αιτημάτων γίνεται με αίτηση, η οποία κατατίθεται μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά στο πρωτόκολλο της ΔΕΥΑΡ. Σύντομα θα υπάρχει δυνατότητα ηλεκτρονικής υποβολής αιτημάτων μέσα από το site της ΔΕΥΑΡ.

Λόγω των μέτρων ελέγχου και περιορισμού της πανδημίας, ισχύουν τα παρακάτω:

Στη ΔΕΥΑΡ έρχεται κάποιος μόνο για κατεπείγουσες ανάγκες και μόνο αφού προηγούμενα έχει κλείσει ραντεβού. Ερχόμενος στη ΔΕΥΑΡ πρέπει να έχει μαζί του την επιβεβαίωση του ραντεβού του, όπως του την έστειλε η ΔΕΥΑΡ (sms ή email).

Η Υπηρεσία μας, μετά τον έλεγχο της αίτησης και των συνημμένων της θα επικοινωνήσει μαζί σας.

ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΓΙΑ ΡΑΝΤΕΒΟΥ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΕΠΕΙΓΟΥΣΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

(καθημερινά 08:00 πμ – 10:30 πμ)

 • ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 22410 45300

 • ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΥΔΡΕΥΣΗΣ: 22410 45316-7

 • ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΥΔΡΟΜΕΤΡΩΝ – ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ (ΝΕΕΣ–ΛΥΣΕΙΣ- ΔΙΑΛΥΣΕΙΣ): 22410 45324-6

 • ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ: 22410 45327-8

 • ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ – ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ – ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΥΝΔΕΣΕΩΝ: 22410 45311-2 & 22410 45321-3

ΠΑΡΟΧΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ (ΝΕΑ - ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ -ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ)
ΕΝΤΥΠΟ 01
 ΑΙΤΗΣΗ 01
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ 01
ΠΑΡΟΧΕΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ (ΝΕΑ - ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ - ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ)
ΕΝΤΥΠΟ 02
ΑΙΤΗΣΗ 01
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ 01
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ
ΕΝΤΥΠΟ 03
ΑΙΤΗΣΗ 01
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ 01
ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ
ΕΝΤΥΠΟ 04
ΑΙΤΗΣΗ 02
ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ

Η Επικαιροποίηση Στοιχείων μπορεί να γίνει και ηλεκτρονικά μέσα από το site της ΔΕΥΑΡ επιλέγοντας την εφαρμογή «Επικαιροποίηση Στοιχείων», στην οποία θα συνδεθείτε με τους κωδικούς σας του taxisnet.

Αν το υδρόμετρο σας είναι ήδη επικαιροποιημένο από άλλον καταναλωτή, δεν υπάρχει δυνατότητα μέχρι στιγμής να γίνει ηλεκτρονικά και γίνεται μόνο στα γραφεία της ΔΕΥΑΡ προσκομίζοντας τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στο ΕΝΤΥΠΟ 05.
ΕΝΤΥΠΟ 05
ΑΙΤΗΣΗ 02
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ 01
ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ
ΕΝΤΥΠΟ 06
ΑΙΤΗΣΗ 02
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ 01
ΛΥΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Ή ΔΙΑΛΥΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
ΕΝΤΥΠΟ 07
ΑΙΤΗΣΗ 02
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ 02-ΛΥΣΗΣ
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ 03-ΔΙΑΛΥΣΗΣ
ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
ΕΝΤΥΠΟ 08
ΑΙΤΗΣΗ 02
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ 01
ΣΥΝΔΕΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΕΣΗΣ
ΕΝΤΥΠΟ 09
ΑΙΤΗΣΗ 01
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΚΙΝΗΤΟΥ
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ 04-ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ 05-ΕΞΑΙΡΕΣΗΣ ΥΠΟΓΕΙΟΥ
ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΚΠΤΩΣΗΣ ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ
ΑΙΤΗΣΗ 02
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ 07-ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ
ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟ ΜΕΙΩΜΕΝΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΑΜΕΑ
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΝΤΑΞΗΣ-ΑΜΕΑ
ΑΙΤΗΣΗ 02
ΑΙΤΗΜΑ ΜΕΙΩΣΗΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΛΟΓΩ ΑΦΑΝΟΥΣ ΔΙΑΡΡΟΗΣ

Η ΔΕΥΑΡ δεν έχει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε ζημιά προκληθεί από διαρροές στο χώρο του κολλεκτέρ και των διατάξεων μέτρησης, η δε αξία του νερού χρεώνεται όπως καταγράφηκε χωρίς να υπάρχει δυνατότητα χαρακτηρισμού της διαρροής ως αφανούς.

ΑΙΤΗΣΗ 02
ΕΝΤΥΠΟ 12
ΥΠΕΥΘ.-ΔΗΛΩΣΗ-06-ΔΙΑΡΡΟΩΝ
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ

Σε ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ή ΝΕΑ ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ, προστίθενται ή γίνονται αλλαγές σε email – αρ. ταυτότητας – τηλέφωνα – δ/νση αποστολής λογαριασμού – δ/νση ιδιοκτήτη.

ΕΝΤΥΠΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΝΔΕΙΞΗΣ ΥΔΡΟΜΕΤΡΗΤΗ
Το αίτημα για έλεγχο ένδειξης υδρομετρητή γίνεται αν διαπιστώσετε ότι η ένδειξη που αναγράφεται στο λογαριασμό σας είναι πολύ μεγαλύτερη από την τρέχουσα ένδειξη. Μπορείτε να υποβάλετε το αίτημά σας μαζί με τη φωτογραφία του υδρομέτρου σας που να φαίνεται ευκρινώς ο αριθμός του και η ένδειξη.
ΑΙΤΗΣΗ 01
ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΔΙΟΡΘΩΣΗΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ
Είναι αίτημα για αποκλιμάκωση του τρέχοντος λογαριασμού με προηγούμενους λογαριασμούς που εκδόθηκαν με ένδειξη κατά προσέγγιση.
ΑΙΤΗΣΗ 01
ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ
ΑΙΤΗΣΗ 02
ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΟΦΕΙΛΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ
ΑΙΤΗΣΗ 02

Πριν την υποβολή αιτήματος ρύθμισης οφειλών, ο καταναλωτής πρέπει να προβεί σε Επικαιροποίηση των στοιχείων του. 
Η ρύθμιση οφειλών γίνεται κατόπιν αιτήματος του ενδιαφερόμενου, με τους εξής όρους:

 1. Έντοκη ρύθμιση έως 48 δόσεις
 2. Ελάχιστο ποσό δόσης 20€ για οικιακή και 50€ για επαγγελματική χρήση
 3. Ενεργοποίηση με την καταβολή της 1ης δόσης
 4. Υπόλοιπες δόσεις έως το τέλος του κάθε μήνα που ακολουθεί.
 5. Η ρύθμιση παραμένει ενεργή, εφ’ όσον:
 • Εξοφλούνται εμπρόθεσμα οι τρέχοντες λογαριασμοί.
 • Δεν υπάρχει καθυστέρηση καταβολής μεγαλύτερη των 3 δόσεων συνολικά.

Σε περίπτωση απώλειας ρύθμισης μπορεί να γίνει νέα ρύθμιση, με τους ίδιους όρους, αλλά με μείωση του αριθμού δόσεων κατά δώδεκα, σε σχέση με εκείνον της τελευταίας του ρύθμισης.

ΑΛΛΑ ΑΙΤΗΜΑΤΑ
ΑΙΤΗΣΗ 03-ΓΕΝΙΚΗ