2020

Οδηγίες για την υποβολή αιτημάτων καταναλωτών

Η υποβολή όλων των αιτημάτων γίνεται με αίτηση, η οποία κατατίθεται μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά στο πρωτόκολλο της ΔΕΥΑΡ. Σύντομα θα υπάρχει δυνατότητα ηλεκτρονικής υποβολής αιτημάτων μέσα από το site της ΔΕΥΑΡ.

Λόγω των μέτρων ελέγχου και περιορισμού της πανδημίας, ισχύουν τα παρακάτω:

Στη ΔΕΥΑΡ έρχεται κάποιος μόνο για κατεπείγουσες ανάγκες και μόνο αφού προηγούμενα έχει κλείσει ραντεβού. Ερχόμενος στη ΔΕΥΑΡ πρέπει να έχει μαζί του την επιβεβαίωση του ραντεβού του, όπως του την έστειλε η ΔΕΥΑΡ (sms ή email).

Η Υπηρεσία μας, μετά τον έλεγχο της αίτησης και των συνημμένων της θα επικοινωνήσει μαζί σας.

ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΓΙΑ ΡΑΝΤΕΒΟΥ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΕΠΕΙΓΟΥΣΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

(καθημερινά 08:00 πμ – 10:30 πμ)

 • ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 22410 45300

 • ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΥΔΡΕΥΣΗΣ: 22410 45316-7

 • ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΥΔΡΟΜΕΤΡΩΝ – ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ (ΝΕΕΣ–ΛΥΣΕΙΣ- ΔΙΑΛΥΣΕΙΣ): 22410 45324-6

 • ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ: 22410 45327-8

 • ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ – ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ – ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΥΝΔΕΣΕΩΝ: 22410 45311-2 & 22410 45321-3

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ
ΕΝΤΥΠΟ 04
ΑΙΤΗΣΗ 02
ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ

Η Επικαιροποίηση Στοιχείων μπορεί να γίνει και ηλεκτρονικά μέσα από το site της ΔΕΥΑΡ επιλέγοντας την εφαρμογή «Επικαιροποίηση Στοιχείων», στην οποία θα συνδεθείτε με τους κωδικούς σας του taxisnet.

Αν το υδρόμετρο σας είναι ήδη επικαιροποιημένο από άλλον καταναλωτή, δεν υπάρχει δυνατότητα μέχρι στιγμής να γίνει ηλεκτρονικά και γίνεται μόνο στα γραφεία της ΔΕΥΑΡ προσκομίζοντας τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στο ΕΝΤΥΠΟ 05.
ΕΝΤΥΠΟ 05
ΑΙΤΗΣΗ 02
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ 01
ΑΙΤΗΜΑ ΜΕΙΩΣΗΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΛΟΓΩ ΑΦΑΝΟΥΣ ΔΙΑΡΡΟΗΣ

Η ΔΕΥΑΡ δεν έχει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε ζημιά προκληθεί από διαρροές στο χώρο του κολλεκτέρ και των διατάξεων μέτρησης, η δε αξία του νερού χρεώνεται όπως καταγράφηκε χωρίς να υπάρχει δυνατότητα χαρακτηρισμού της διαρροής ως αφανούς.

ΑΙΤΗΣΗ 02
ΕΝΤΥΠΟ 12
ΥΠΕΥΘ.-ΔΗΛΩΣΗ-06-ΔΙΑΡΡΟΩΝ
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ

Σε ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ή ΝΕΑ ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ, προστίθενται ή γίνονται αλλαγές σε email – αρ. ταυτότητας – τηλέφωνα – δ/νση αποστολής λογαριασμού – δ/νση ιδιοκτήτη.

ΕΝΤΥΠΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΝΔΕΙΞΗΣ ΥΔΡΟΜΕΤΡΗΤΗ
Το αίτημα για έλεγχο ένδειξης υδρομετρητή γίνεται αν διαπιστώσετε ότι η ένδειξη που αναγράφεται στο λογαριασμό σας είναι πολύ μεγαλύτερη από την τρέχουσα ένδειξη. Μπορείτε να υποβάλετε το αίτημά σας μαζί με τη φωτογραφία του υδρομέτρου σας που να φαίνεται ευκρινώς ο αριθμός του και η ένδειξη.
ΑΙΤΗΣΗ 01
ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΔΙΟΡΘΩΣΗΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ
Είναι αίτημα για αποκλιμάκωση του τρέχοντος λογαριασμού με προηγούμενους λογαριασμούς που εκδόθηκαν με ένδειξη κατά προσέγγιση.
ΑΙΤΗΣΗ 01
ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ
ΑΙΤΗΣΗ 02
ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΟΦΕΙΛΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ
ΑΙΤΗΣΗ 02

Σύμφωνα με την υπ. αριθμ. 12/2024 απόφαση του Δ.Σ εγκρίθηκε πάγια ρύθμιση εντολών με τους παρακάτω όρους:

 1. Δόσεις ρύθμισης έως και 60.
 2. Διαγραφή προσαυξήσεων ως ακολούθως:
  1. 100%     σε εφάπαξ καταβολή όλης της οφειλής
  2. 80%        για 12 δόσεις
  3. 60%        για 24 δόσεις
  4. 40%        για 36 δόσεις
  5. 20%       για 48 δόσεις
  6. 0%          για 60 δόσεις

 

 1. Η ρύθμιση θα είναι άτοκη
 2. Η ρύθμιση ενεργοποιείται με την καταβολή της 1ης δόσης εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από το αίτημα.

Απώλεια ρύθμισης προκύπτει αυτόματα όταν :

 • Καταβάλλονται οι δόσεις της ρύθμισης αλλά δεν εξοφλούνται έγκαιρα οι τρέχοντες λογαριασμοί.
 • Δεν έχουν καταβληθεί δύο (2) συνολικά δόσεις.

 

 1. Σε περίπτωση απώλειας της ρύθμισης, ο πελάτης για να ενεργοποιήσει ξανά την ρύθμιση και να είναι ενήμερος θα πρέπει να καταβάλει όλες τις ληξιπρόθεσμες δόσεις. Η παρούσα ρύθμιση ισχύει άπαξ . Εκ νέου απώλεια ρύθμισης συνεπάγεται τη ρύθμιση εξ αρχής ολόκληρης της οφειλής.
 2. Το ελάχιστο ποσό δόσης ορίζεται σε 50€ για επαγγελματική χρήση, 100€ για ξενοδοχειακή και 20€ για την οικιακή και όλες τις υπόλοιπες χρήσεις.
 3. Οποιαδήποτε ρύθμιση τελεί υπό την προϋπόθεση ο πελάτης να είναι ενήμερος και ως προς εκάστοτε τον τρέχοντα λογαριασμό.
 4. Όσες ρυθμίσεις έγιναν με παλαιότερες αποφάσεις και δεν πληρούν τους όρους μη απώλειας τους σύμφωνα με αυτές, καταργούνται.