Συχνές Ερωτήσεις

Πριν επικοινωνήσετε μαζί μας δείτε τις πιο συχνές ερωτήσεις

Συχνές Ερωτήσεις2020-10-09T10:58:58+02:00
Είμαι ιδιοκτήτης του ακινήτου και ο λογαριασμός δεν είναι στο όνομά μου. Τι να κάνω για να το αλλάξω;2021-04-06T13:17:33+02:00

Θα κάνετε αίτηση για Επικαιροποίηση Στοιχείων. Αυτό μπορεί να γίνει με δύο τρόπους. Μόνοι σας μέσα από το site της ΔΕΥΑΡ επιλέγοντας «Επικαιροποίηση Στοιχείων» ή στα γραφεία της ΔΕΥΑΡ προσκομίζοντας τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στο ΕΝΤΥΠΟ 05 της ΔΕΥΑΡ. Δεν θα έχετε καμία επιβάρυνση και οι λογαριασμοί θα έρχονται στο όνομά σας. Τα έντυπά μας θα τα βρείτε στο site και στα γραφεία μας.

Είμαι ιδιοκτήτης του ακινήτου και ο λογαριασμός είναι στο όνομά μου. Χρειάζεται να κάνω κάτι;2021-04-06T13:16:53+02:00

ΝΑΙ. Πρέπει να κάνετε Επικαιροποίηση Στοιχείων. Αυτό μπορεί να γίνει με δύο τρόπους. Μόνοι σας μέσα από το site της ΔΕΥΑΡ επιλέγοντας «Επικαιροποίηση Στοιχείων» ή στα γραφεία της ΔΕΥΑΡ προσκομίζοντας τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στο ΕΝΤΥΠΟ 05 της ΔΕΥΑΡ. Δεν θα έχετε καμία επιβάρυνση και οι λογαριασμοί θα έρχονται στο όνομά σας. Τα έντυπά μας θα τα βρείτε στο site και στα γραφεία μας.

Είμαι μισθωτής ακινήτου και θέλω ο λογαριασμός του νερού να είναι στο όνομά μου. Τι να κάνω για να το αλλάξω;2021-04-06T13:15:09+02:00

Θα κάνετε Επικαιροποίηση Στοιχείων. Αν το υδρόμετρο δεν είναι επικαιροποιημένο αυτό μπορεί να γίνει με δύο τρόπους. Μόνοι σας μέσα από το site της ΔΕΥΑΡ επιλέγοντας «Επικαιροποίηση Στοιχείων» ή στα γραφεία της ΔΕΥΑΡ προσκομίζοντας τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στο ΕΝΤΥΠΟ 06 της ΔΕΥΑΡ. Αν το υδρόμετρο σας είναι ήδη επικαιροποιημένο δεν υπάρχει δυνατότητα μέχρι στιγμής να γίνει ηλεκτρονικά και γίνεται μόνο στα γραφεία της ΔΕΥΑΡ. Θα υπογράψετε ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ με τη ΔΕΥΑΡ και οι λογαριασμοί θα έρχονται στο όνομά σας. Τα έντυπά μας θα τα βρείτε στο site και στα γραφεία μας.

Έληξε το μισθωτήριο μου και μετακομίζω και έχω συνάψει Σύμβαση Καταναλωτή με τη ΔΕΥΑΡ. Τι να κάνω;2020-12-03T10:12:48+02:00

Θα κάνετε αίτηση για ΛΥΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ. Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά αναφέρονται στο ΕΝΤΥΠΟ 07 της ΔΕΥΑΡ. Θα γίνει εκκαθάριση του λογαριασμού σας και με την εξόφλησή της θα γίνει Λύση της Σύμβασης σας. Αυτόματα μετά θα ενεργοποιηθεί η ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ του ιδιοκτήτη. Στο ακίνητο που μετακομίζετε θα πρέπει να συνάψετε νέα ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ (ΕΝΤΥΠΟ 06) είτε είσθε μισθωτής είτε το αγοράσατε.  Τα έντυπά μας θα τα βρείτε στο site και στα γραφεία μας.

Ήρθε ο λογαριασμός της ΔΕΥΑΡ και η ένδειξη που αναγράφεται είναι λανθασμένη. Τι να κάνω;2020-12-03T12:29:17+02:00

Θα κάνετε αίτηση (01) για ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΝΔΕΙΞΗΣ ΥΔΡΟΜΕΤΡΗΤΗ. Να έχετε μαζί σας και ένα λογαριασμό. Μπορείτε επίσης για να σας εξυπηρετήσουμε γρηγορότερα να φωτογραφήσετε το υδρόμετρό σας προσέχοντας να φαίνεται ευκρινώς ο αριθμός του και η ένδειξή του. Θα γίνει αν απαιτείται διόρθωση που θα εμφανισθεί στον επόμενο λογαριασμό σας. Αν θέλετε να πληρώσετε άμεσα μπορείτε να ζητήσετε να σας εκτυπώσουμε το ποσό που πρέπει να καταβάλετε χωρίς να χάσετε τις ισχύουσες εκπτώσεις.

Ήρθε ο λογαριασμός της ΔΕΥΑΡ και η ένδειξη είναι μεγάλη διότι οι προηγούμενοι λογαριασμοί μου εκδόθηκαν με ένδειξη κατά προσέγγιση. Τι να κάνω;2021-04-22T07:59:10+02:00

Θα κάνετε αίτηση (01) για ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ. Να έχετε μαζί σας και ένα λογαριασμό. Θα γίνει διόρθωση (αποκλιμάκωση) μαζί με τους προηγούμενους κατά προσέγγιση λογαριασμούς και η διαφορά θα εμφανισθεί στον επόμενο λογαριασμό σας. Αν θέλετε να πληρώσετε άμεσα μπορείτε να ζητήσετε να σας εκτυπώσουμε το ποσό που πρέπει να καταβάλετε χωρίς να χάσετε τις ισχύουσες εκπτώσεις.

Κάθε πότε εκδίδονται οι λογαριασμοί;2020-12-03T12:21:40+02:00

Οι λογαριασμοί νερού εκδίδονται κάθε τρίμηνο εκτός από τα Ξενοδοχειακά καταλύματα και τις Επιχειρήσεις μηνιαίας τιμολόγησης που εκδίδονται κάθε μήνα.

Που μπορώ να πληρώσω το λογαριασμό μου;2020-12-03T12:26:20+02:00

Μπορεί να γίνει εξόφληση και μετά την ημερομηνία λήξης:

α. Στα Ταμεία της ΔΕΥΑΡ (εργάσιμες ημέρες 08:00 – 13:30) που είναι τα εξής:

 • Κεντρικά Γραφεία ΔΕΥΑΡ (2ο χλμ. Εθν. Οδού Ρόδου -Λίνδου)
 • Ταμείο Πόλης Ρόδου (Εθελοντών Δωδεκανησίων)
 • Τοπικά Ταμεία (Ιαλυσός – Κρεμαστή – Καλυθιές – Αφάντου – Αρχάγγελος)

β. Στις Τράπεζες:

 • Στα ταμεία τους
 • Με πάγια εντολή ή μέσω των συστημάτων ηλεκτρονικών πληρωμών (internet banking, phone banking), σύμφωνα με τους όρους κάθε τράπεζας

γ. Στα ΕΛΤΑ

δ. Στα συνεργαζόμενα πρακτορεία ΠΡΟΠΟ

Πως μπορώ να πληρώσω το λογαριασμό μου ή το διακανονισμό μου μέσω internet;2021-04-06T19:23:23+02:00

Όλοι οι λογαριασμοί και οι διακανονισμοί αναγράφουν στο έντυπό τους τον Κωδικό Ηλεκτρονικής Πληρωμής ή Εξόφλησης. Με αυτόν τον αριθμό μπορείτε να πληρώσετε άμεσα και με ασφάλεια στο site της ΔΕΥΑΡ (www.deyar.gr) επιλέγοντας «ΓΡΗΓΟΡΗ ΠΛΗΡΩΜΗ» ή μέσα από το κινητό σας κατεβάζοντας το app της ΔΕΥΑΡ (My DEYAR).

ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο Κωδικός Ηλεκτρονικής Πληρωμής του λογαριασμού είναι διαφορετικός από τον Κωδικό Ηλεκτρονικής Πληρωμής του διακανονισμού.

Ο λογαριασμός έχει λήξει. Μπορώ να πληρώσω μέσω internet;2020-12-03T10:10:54+02:00

ΝΑΙ. Μέσω internet μπορείτε να πληρώσετε οποιαδήποτε οφειλή σας ακόμη και αν είναι ληξιπρόθεσμη. Χρειάζεται μόνο να γνωρίζετε τον Κωδικό Ηλεκτρονικής Πληρωμής.

Οι Κωδικοί Ηλεκτρονικής Πληρωμής αλλάζουν σε κάθε λογαριασμό;2020-12-03T10:10:39+02:00

ΟΧΙ. Σε όλους τους λογαριασμούς που αφορούν στο υδρόμετρό σας αναγράφεται ο ίδιος κωδικός. Όταν τον γνωρίζετε μπορείτε να πληρώσετε άμεσα.

Διαπίστωσα ότι έχω αφανή διαρροή νερού. Τι να κάνω;2021-04-06T13:24:30+02:00

Πρέπει να την επισκευάσετε αμέσως και να ειδοποιήσετε εγγράφως ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου τη ΔΕΥΑΡ, αφήνοντας για πέντε ημέρες ακάλυπτο το σημείο της διαρροής, ώστε να είναι δυνατή η επιβεβαίωση της βλάβης, αν αυτό κριθεί αναγκαίο. Κατόπιν εφόσον διαπιστωθεί από τη ΔΕΥΑΡ ότι πρόκειται για αφανή διαρροή, μπορείτε να αιτηθείτε (Αίτηση 02-Άλλο) για μείωση λογαριασμού λόγω αφανούς διαρροής, προσκομίζοντας μαζί σας και τη νόμιμη απόδειξη του υδραυλικού που αποκατέστησε τη βλάβη. Η Επιτροπή Εκπτώσεων της ΔΕΥΑΡ θα αποφασίσει αν ισχύουν οι προϋποθέσεις για την εφαρμογή έκπτωσης λόγω αφανούς διαρροής.

Ποιες είναι οι δαπάνες για σύνδεση με το δίκτυο ‘Υδρευσης;2020-12-03T12:39:37+02:00

Η σύνδεση με το δίκτυο ύδρευσης γίνεται με την κατασκευή της διακλάδωσης και την τοποθέτησης διάταξης μέτρησης.

Η διακλάδωση περιλαμβάνει και τον απαιτούμενο διανομέα (κολλεκτέρ). Η τοποθέτηση διάταξης μέτρησης περιλαμβάνει όλα τα απαιτούμενα υλικά (υδρομετρητή, βάνα απομόνωσης, βαλβίδα αντεπιστροφής, κλπ).

ΔΑΠΑΝΗ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΥΔΡΕΥΣΗΣ = Δαπάνη διακλάδωσης (Α) + Τέλος σύνδεσης με το δίκτυο ύδρευσης (Β)

ΤΕΛΟΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΥΔΡΕΥΣΗΣ (Β) = Κόστος Διάταξης Μέτρησης + Εγγύηση Χρήσης Διάταξης Μέτρησης

Α. ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΥΔΡΕΥΣΗΣ

 • ΕΝΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ

ΔΑΠΑΝΗ ΣΥΝΔΕΣΗΣ = ½ μέσου πλάτους οδού x μέση τιμή διακλάδωσης/τρέχον μέτρο.

Μέσο πλάτος οδού = Η μέση απόσταση των ρυμοτομικών γραμμών των οικοδομικών τετραγώνων (Ο.Τ.), στρογγυλοποιημένη προς τα πάνω στον πλησιέστερο ακέραιο αριθμό.

 • ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ και σε ΠΛΑΤΕΙΕΣ ΕΝΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ

ΔΑΠΑΝΗ ΣΥΝΔΕΣΗΣ = πραγματικό μήκος διακλάδωσης x μέση τιμή διακλάδωσης/τρέχον μέτρο.

 • Μέση τιμή διακλάδωσης/τρέχον μέτρο (η τιμή εξαρτάται από τη διάμετρο της παροχής)

Β. ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΕΛΟΥΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΥΔΡΕΥΣΗΣ

ΤΕΛΟΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ = Εγγύησης Χρήσης Διάταξης Μέτρησης + Κόστος Διάταξης Μέτρησης.

 • Εγγύηση Χρήσης Διάταξης Μέτρησης (η τιμή εξαρτάται από τη χρήση του ακινήτου)
 • Κόστος Διάταξης Μέτρησης (η τιμή εξαρτάται από τη διάμετρο του υδρομετρητή)
 • ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ

Η τοποθέτηση διάταξης μέτρησης περιλαμβάνει όλα τα απαιτούμενα υλικά (υδρομετρητή, βάνα απομόνωσης, βαλβίδα αντεπιστροφής, κλπ).

ΤΕΛΟΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ = Εγγύησης Χρήσης Διάταξης Μέτρησης + Κόστος Διάταξης Μέτρησης.

 • Εγγύηση Χρήσης Διάταξης Μέτρησης (η τιμή εξαρτάται από τη χρήση του ακινήτου)
 • Κόστος Διάταξης Μέτρησης (η τιμή εξαρτάται από τη διάμετρο του υδρομετρητή)

Στις περιπτώσεις αντικαταστάσεων της διάταξης μέτρησης ή μεμονωμένων τεμαχίων αυτής δεν απαιτείται η  καταβολή Εγγύησης

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Τα ποσά που αντιστοιχούν στις παραπάνω δαπάνες καθορίζονται στην Τιμολογιακή πολιτική της ΔΕΥΑΡ.

Ποιες είναι οι δαπάνες για σύνδεση με το δίκτυο Αποχέτευσης;2020-12-04T10:56:22+02:00

Η σύνδεση με το δίκτυο αποχέτευσης γίνεται με την κατασκευή της διακλάδωσης και του φρεατίου σύνδεσης.

ΔΑΠΑΝΗ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ = Δαπάνη διακλάδωσης (Α) + Δικαίωμα ή Τέλος σύνδεσης με το δίκτυο αποχέτευσης (Β)

Α. ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΔΙΑΚΛΑΔΩΣΗΣ

 • ΕΝΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ

ΔΑΠΑΝΗ ΔΙΑΚΛΑΔΩΣΗΣ = ½ μέσου πλάτους οδού x μέση τιμή διακλάδωσης/τρέχον μέτρο.

Μέσο πλάτος οδού = Η μέση απόσταση των ρυμοτομικών γραμμών των οικοδομικών τετραγώνων (Ο.Τ.), στρογγυλοποιημένη προς τα πάνω στον πλησιέστερο ακέραιο αριθμό.

 • ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ και σε ΠΛΑΤΕΙΕΣ ΕΝΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ή ΜΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΜΕΝΕΣ ΟΔΟΥΣ

ΔΑΠΑΝΗ ΔΙΑΚΛΑΔΩΣΗΣ = πραγματικό μήκος διακλάδωσης x μέση τιμή διακλάδωσης/τρέχον μέτρο.

Β. ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΕΛΟΥΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

ΤΕΛΟΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ = Προσμετρούμενη επιφάνεια (m2) x Μέση Συμβατική τιμής ακινήτου (€)

 • Προσμετρούμενη επιφάνεια ακινήτου

Στην προσμετρούμενη επιφάνεια περιλαμβάνονται όλες οι κτισμένες επιφάνειες του ακινήτου όλων των ορόφων ανεξάρτητα από τη χρήση τους ή αν υδρεύονται, όπως υπόγεια και πατάρια ή ανοικτοί εξώστες εντός αιθουσών κλπ. Δεν περιλαμβάνονται οι ανοικτοί ισόγειοι χώροι με υποστυλώματα, (ΠΙΛΟΤΗ) κατά το ΓΟΚ, καθώς και οι ανοικτές βεράντες.

Ο Κανονισμός Δικτύου Αποχέτευσης καθορίζει τις προσμετρούμενες επιφάνειες, καθώς και τις εξαιρέσεις από αυτές.

 • Μέση Συμβατική τιμή ακινήτου

Η μέση συμβατική τιμή ανά m2 του ακινήτου για τον υπολογισμό του τέλους σύνδεσης, καθορίζεται κατά κατηγορίες  ακινήτων αναλόγως προς τη χρήση τους σύμφωνα με τα παρακάτω:

Κατηγορία Χρήση
Α Κατοικίες – γραφεία – καταστήματα – αποθήκες
Β Ξενοδοχειακά καταλύματα
Γ Βιοτεχνικά – βιομηχανικά κτίρια
Δ Δημόσια και δημοτικά εκπαιδευτικά ιδρύματα
Ε Δημόσια και δημοτικά νοσηλευτικά ιδρύματα
ΣΤ Δημοτικά ακίνητα (πλην εκπαιδευτικών ή νοσηλευτικών ιδρυμάτων) – Αθλητικές Εγκαταστάσεις
Ζ Ακίνητα Δημοσίου (πλην εκπαιδευτικών ή νοσηλευτικών ιδρυμάτων)

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Τα ποσά που αντιστοιχούν στις παραπάνω δαπάνες καθορίζονται στην Τιμολογιακή πολιτική της ΔΕΥΑΡ.

Πρέπει να συνδεθώ στο «My DEYAR» για να πληρώσω ηλεκτρονικά το λογαριασμό ή το διακανονισμό μου;2024-04-23T12:59:18+02:00

ΟΧΙ. Δεν χρειάζεται. Όλοι οι λογαριασμοί και οι διακανονισμοί αναγράφουν στο έντυπό τους τον Κωδικό Ηλεκτρονικής Πληρωμής. Με αυτόν τον αριθμό μπορείτε να πληρώσετε άμεσα χωρίς εγγραφή στο site της ΔΕΥΑΡ (www.deyar.gr) επιλέγοντας τη «ΓΡΗΓΟΡΗ ΠΛΗΡΩΜΗ» ή μέσα από το κινητό σας κατεβάζοντας το app της ΔΕΥΑΡ (My DEYAR).

Έχω υδρόμετρο στο όνομά μου. Μπορώ να κάνω εγγραφή «My DEYAR»;2024-04-23T12:59:34+02:00

Στο «My DEYAR» δεν γίνεται εγγραφή. Μόλις συνδεθείτε με τους κωδικούς σας του taxisnet, θα εμφανισθούν όσα υδρόμετρα είναι ήδη καταχωρημένα στο ΑΦΜ σας. Θα κάνετε επικαιροποίηση των στοιχείων όσων υδρομέτρων είσθε ο ίδιος χρήστης και θα απορρίψετε τα υδρόμετρα στα οποία δεν είσθε εσείς χρήστης. Αν κάποιο υδρόμετρό σας δεν εμφανισθεί θα κάνετε «προσθήκη υδρομέτρου». Όταν ολοκληρώσετε τη διαδικασία Επικαιροποίησης Στοιχείων θα έχετε πρόσβαση στις εφαρμογές του «My DEYAR».

Πως θα έχω πρόσβαση στις εφαρμογές του «My DEYAR»;2024-04-23T12:59:02+02:00

Για να έχετε πρόσβαση στο «My DEYAR » θα πρέπει να έχετε τουλάχιστον ένα υδρόμετρο στο όνομά σας και να το έχετε επικαιροποιήσει. Όταν ολοκληρώσετε τη διαδικασία Επικαιροποίησης Στοιχείων του υδρομέτρου σας, θα έχετε πρόσβαση στις ηλεκτρονικές εφαρμογές του «My DEYAR ».

Χρειάζεται να κάνω ταυτοποίηση στοιχείων στο «My DEYAR» για κάθε υδρόμετρό μου ξεχωριστά;2024-04-23T12:58:40+02:00

ΟΧΙ.  Όταν συνδεθείτε την πρώτη φορά με τους κωδικούς σας του taxisnet, γίνεται ταυτοποίηση του mail και του κινητού σας . Την επόμενη φορά που θα συνδεθείτε δεν θα χρειαστεί να γίνει ξανά ταυτοποίηση και θα μπορείτε να επικαιροποιήσετε και άλλα υδρόμετρα  ή να επεξεργασθείτε τα στοιχεία σας σε αυτά που έχετε ήδη επικαιροποιήσει.

Πρέπει οπωσδήποτε να Επικαιροποιήσω τα Στοιχεία μου για να έχω πρόσβαση στην καρτέλα του υδρομέτρου μου;2024-04-23T12:58:16+02:00

ΝΑΙ. Είναι απαραίτητο να το κάνετε για να μπορέσετε να έχετε πρόσβαση στα υδρόμετρά σας μέσα από το «My DEYAR» και επιπλέον και σε όλες τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες που έχουν ενεργοποιηθεί ή που πρόκειται να ενεργοποιηθούν.

Έχω κάνει Επικαιροποιήσει στοιχείων του υδρομέτρου ακινήτου μου και πρόκειται να το μισθώσω. Μπορεί να κάνει λογαριασμό στο «My DEYAR» και ο μισθωτής μου;2024-04-23T12:57:55+02:00

ΝΑΙ. Πρέπει πρώτα να κάνει αίτηση για ΝΕΑ ΣΥΜΒΑΣΗ. Μετά την υπογραφή της σύμβασης μπορεί να έχει μόνο αυτός πρόσβαση στην καρτέλα του υδρομέτρου του. Εσείς δεν θα μπορείτε να παρακολουθείτε το συγκεκριμένο υδρόμετρο μέχρι τη ΛΥΣΗ της ΣΥΜΒΑΣΗΣ του μισθωτή σας.

Πόσες φορές μπορώ να επικαιροποιήσω τα στοιχεία ενός υδρομέτρου;2024-04-23T12:56:41+02:00

Η Επικαιροποίηση στοιχείων γίνεται μόνο μία φορά για κάθε υδρόμετρο. Υπάρχει προθεσμία για την επικαιροποίηση στοιχείων. Η καταληκτική ημερομηνία είναι η 31η Δεκεμβρίου 2021. Όσοι καταναλωτές επικαιροποιήσουν τα στοιχεία των υδρομέτρων τους μέσα σε αυτό το διάστημα  δεν θα έχουν καμία επιβάρυνση.

Μπορώ μέσα από το «My DEYAR» να αλλάξω κάποια από τα στοιχεία μου;2024-04-23T12:56:23+02:00

ΝΑΙ. Στα επικαιροποιημένα υδρόμετρά σας μπορείτε να επιλέξετε «επεξεργασία» και να αλλάζετε στοιχεία όπως, τηλέφωνα επικοινωνίας, email, Δ/νση αποστολής λογαριασμού κλπ. Δεν μπορείτε να αλλάξετε το όνομα και το ΑΦΜ με τα οποία έχετε κάνει την Επικαιροποίηση στοιχείων.

Μπορώ μέσα από το «My DEYAR» να κάνω διακανονισμό;2024-04-23T12:54:22+02:00

Μπορείτε ύστερα από επικαιροποίηση των στοιχείων σας, να ρυθμίσετε τις οφειλές σας ηλεκτρονικά μέσα από το myDeyar.

Πως μπορώ να δηλώσω την ένδειξη του υδρομέτρου μου;2024-04-23T12:56:07+02:00

Μπορείτε να δηλώνετε την ένδειξη του υδρομέτρου σας μέσα από το «My DEYAR» στην «Καταχώριση Ένδειξης» μέσα στο διάστημα που πρέπει να γίνει η τακτική καταμέτρηση. Στα υδρόμετρα που δεν είναι επικαιροποιημένα δεν υπάρχει αυτή η δυνατότητα.

Θέλω να πληρώσω λογαριασμούς και διακανονισμούς. Μπορώ να το κάνω συγχρόνως;2024-04-23T12:55:52+02:00

ΝΑΙ. Μπορείτε στη «ΓΡΗΓΟΡΗ ΠΛΗΡΩΜΗ» να αναγράψετε όλους τους Κωδικούς Ηλεκτρονικής Πληρωμής που αναγράφονται στους λογαριασμούς και στους διακανονισμούς με κόμμα «,» ανάμεσα στους αριθμούς. Θα εμφανισθούν όλοι οι λογαριασμοί και οι διακανονισμοί που έχετε εισαγάγει τους κωδικούς τους και μπορείτε να τα πληρώσετε όλα συγχρόνως.

Μπορώ να λαμβάνω τους λογαριασμούς του νερού ηλεκτρονικά;2024-04-23T12:55:37+02:00

ΝΑΙ. Όταν Επικαιροποιήσετε τα Στοιχεία των υδρομέτρων σας, θα δηλώσετε το mail που επιθυμείτε να αποστέλλονται οι λογαριασμοί του νερού. Επιπλέον αν επιλέξετε την παραλαβή των λογαριασμών μόνο ηλεκτρονικά και εφόσον δεν έχετε ληξιπρόθεσμες οφειλές θα ενεργοποιείται και η έκπτωση

Ποιο είναι το όφελός μου από την Επικαιροποίηση Στοιχείων;2024-04-23T12:55:18+02:00
 • Θα έχετε πρόσβαση σε όλες τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες της ΔΕΥΑΡ.
 • Θα έχετε πρόσβαση στις καρτέλες των υδρομέτρων σας, όπου εμφανίζονται τα παραστατικά των πληρωμών σας, οι οφειλές σας καθώς και οι λογαριασμοί σας μόλις εκδοθούν.
 • Θα μπορείτε να καταχωρείτε τις ενδείξεις του υδρομέτρου σας στο διάστημα που γίνεται η τακτική καταμέτρηση.
 • Σύντομα θα υπάρχει η δυνατότητα ρύθμισης των ληξιπρόθεσμων οφειλών σας ηλεκτρονικά χωρίς να χρειάζεται η επίσκεψη στα γραφεία μας.
 • Θα ενεργοποιείται η έκπτωση συνέπειας εφόσον ισχύουν οι προϋποθέσεις ενεργοποίησής της.
Πότε ενεργοποιείται η έκπτωση συνέπειας;2024-04-23T12:55:03+02:00

Η έκπτωση συνέπειας αφορά σε όλες τις κατηγορίες καταναλωτών και ενεργοποιείται όταν ισχύουν συγχρόνως οι παρακάτω όροι:

 • Ο καταναλωτής έχει προβεί σε επικαιροποίηση των στοιχείων του στην αντίστοιχη ηλεκτρονική εφαρμογή ή με φυσική παρουσία στα γραφεία της ΔΕΥΑΡ.
 • Έχει επιλέξει την αποστολή μόνο ηλεκτρονικών λογαριασμών
 • Δεν έχει ανεξόφλητες ή μη διακανονισμένες οφειλές
 • Εξοφλεί τον τρέχοντα λογαριασμό έως και την ημερομηνία λήψης που αναγράφεται σ’ αυτόν

Η Έκπτωσης Συνέπειας γίνεται στο λογαριασμό που πληρώνεται εμπρόθεσμα και εμφανίζεται στην επόμενη έκδοση λογαριασμού.

Η έκπτωση συνέπειας είναι έκπτωση 10% επί της αξίας κάθε κλίμακας κατανάλωσης νερού (πραγματικής ή τεκμαρτής) και των συναρτώμενων μ’ αυτήν κονδυλίων (τέλος έργων, τέλος χρήσης υπονόμων). Το πάγιο και οι τόκοι δεν επηρεάζονται από την έκπτωση συνέπειας.

Πως μπορώ να κάνω ρύθμιση των οφειλών μου;2024-04-23T12:54:41+02:00

Για να προχωρήσετε σε ρύθμιση οφειλών θα πρέπει πρώτα να κάνετε επικαιροποίηση στοιχείων των υδρομέτρων σας. Η «Επικαιροποίηση στοιχείων» γίνεται μέσα από το myDeyar.

Μετά την επικαιροποίηση , μέσα από το myDeyar μπορείτε να ρυθμίσετε τις  οφειλές σας ηλεκτρονικά.

Ποιοι είναι οι όροι των ρυθμίσεων οφειλών;2024-04-23T12:52:04+02:00

Σύμφωνα με την υπ. αριθμ. 12/2024 απόφαση του Δ.Σ εγκρίθηκε πάγια ρύθμιση εντολών με τους παρακάτω όρους:

 1. Δόσεις ρύθμισης έως και 60.
 2. Διαγραφή προσαυξήσεων ως ακολούθως:
  1. 100%     σε εφάπαξ καταβολή όλης της οφειλής
  2. 80%        για 12 δόσεις
  3. 60%        για 24 δόσεις
  4. 40%        για 36 δόσεις
  5. 20%       για 48 δόσεις
  6. 0%          για 60 δόσεις
 1. Η ρύθμιση θα είναι άτοκη
 2. Η ρύθμιση ενεργοποιείται με την καταβολή της 1ης δόσης εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από το αίτημα.

Απώλεια ρύθμισης προκύπτει αυτόματα όταν :

 • Καταβάλλονται οι δόσεις της ρύθμισης αλλά δεν εξοφλούνται έγκαιρα οι τρέχοντες λογαριασμοί.
 • Δεν έχουν καταβληθεί δύο (2) συνολικά δόσεις.
 1. Σε περίπτωση απώλειας της ρύθμισης, ο πελάτης για να ενεργοποιήσει ξανά την ρύθμιση και να είναι ενήμερος θα πρέπει να καταβάλει όλες τις ληξιπρόθεσμες δόσεις. Η παρούσα ρύθμιση ισχύει άπαξ . Εκ νέου απώλεια ρύθμισης συνεπάγεται τη ρύθμιση εξ αρχής ολόκληρης της οφειλής.
 2. Το ελάχιστο ποσό δόσης ορίζεται σε 50€ για επαγγελματική χρήση100€ για ξενοδοχειακή και 20€ για την οικιακή και όλες τις υπόλοιπες χρήσεις.
 3. Οποιαδήποτε ρύθμιση τελεί υπό την προϋπόθεση ο πελάτης να είναι ενήμερος και ως προς εκάστοτε τον τρέχοντα λογαριασμό.
 4. Όσες ρυθμίσεις έγιναν με παλαιότερες αποφάσεις και δεν πληρούν τους όρους μη απώλειας τους σύμφωνα με αυτές, καταργούνται.
Go to Top