Χρήσιμα Τηλέφωνα

ΓραφείοΤηλέφωνο
Τηλεφωνικό Κέντρο ΔΕΥΑΡ22410 45300
Βλάβες22410 45360
Γραφείο Συνδέσεων Ύδατος22410 45316-7
Γραφείο Υδρομετρητών (Υδρόμετρα-Νέες Συμβάσεις-Λύσεις ή Διαλύσεις Συμβάσεων)22410 45324-6
Γραφείο Συνδέσεων Αποχέτευσης22410 45327-8
Εσόδων (Διακανονισμοί-Ρυθμίσεις-Δαπάνες Συνδέσεων)22410 45320-3 & 22410 45311-2
Προμηθειών22410 45340-2