Αποφάσεις Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης ΕΔΕΥΑ

Στις  14-12-2023    πραγματοποιήθηκε Έκτακτη Γενική Συνέλευση της  Ε.Δ.Ε.Υ.Α  (Ένωση Δημοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης-Αποχέτευσης ) με θέμα "Ενημέρωση και συζήτηση επί του νομοσχεδίου για το μέλλον των Δ.Ε.Υ.Α" . Οι αποφάσεις που πάρθηκαν φαίνονται στο παρακάτω link: Αποφάσεις Εκτακτης ΓΣ