ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΗΣ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΤΗΣ ΔΕΥΑ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ

Η ΔΕΥΑΡ προκηρύσσει θέση Νομικού συμβούλου της ΔΕΥΑ του Δήμου Ρόδου Λεπτομέρειες θα βρείτε στο παρακάτω αρχείο ΩΦΙ1ΟΛ3Δ-5ΝΩ