Διοικητικό Συμβούλιο ΔΕΥΑΡ

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΥΑΡ ορίζεται από το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Ρόδου σύμφωνα με την ισχύουσα Νομοθεσία. Η σύνθεσή του είναι ενδεκαμελής.

Τσίκκης Ν. Δημήτριος
Πρόεδρος ΔΣ

Δημοτικός Σύμβουλος Πλειοψηφίας

Σπύρος Σπυρόπουλος

Σπυρόπουλος Σπύρος
Αντιπρόεδρος ΔΣ

Δημοτικός Σύμβουλος πλειοψηφίας

Καχαγιά Μαγιόγλου Τσαμπίκα - Τακτικό Μέλος Δ.Σ. ΔΕΥΑΡ

Κιαχαγιά Μαγιόγλου Τσαμπίκα
Μέλος ΔΣ

Δημοτική Σύμβουλος πλειοψηφίας

Στάμος Αθανάσιος
Μέλος ΔΣ

Δημοτικός Σύμβουλος πλειοψηφίας

Πάττα Αποστολίδη Ευδοκία - Τακτικό Μέλος Δ.Σ. ΔΕΥΑΡ

Πάττα Αποστολίδη Ευδοκία
Μέλος ΔΣ

Δημοτική Σύμβουλος πλειοψηφίας

Ζανεττούλης Δημήτρης - Τακτικό Μέλος Δ.Σ. ΔΕΥΑΡ

Ζανεττούλλης Δημήτριος
Μέλος ΔΣ

Δημοτικός Σύμβουλος μειοψηφίας

Παλλάς Αγαπητός - Τακτικό Μέλος Δ.Σ. ΔΕΥΑΡ

Πάλλας Αγαπητός
Μέλος ΔΣ

Δημοτικός Σύμβουλος μειοψηφίας

Καρανικόλας Ελευθέριος

Καρανικόλας Ελευθέριος
Μέλος ΔΣ

Εκπρόσωπος Εργαζομένων ΔΕΥΑΡ

Μαρκουλής Θεοδώσης - Τακτικό Μέλος Δ.Σ. ΔΕΥΑΡ

Μαρκουλής Θεοδόσιος
Μέλος ΔΣ – Λαϊκό

Σταγκάς Στέργος - Τακτικό Μέλος Δ.Σ. ΔΕΥΑΡ

Στάγκας Στέργος
Μέλος ΔΣ – Λαϊκό

Καλιουδάκης Κωνσταντίνος
Εκπρόσωπος Κοινωνικού Φορέα