Διοικητικό Συμβούλιο ΔΕΥΑΡ

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΥΑΡ ορίζεται από το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Ρόδου σύμφωνα με την ισχύουσα Νομοθεσία. Η σύνθεσή του είναι ενδεκαμελής.

Βαγιανός Σωτήριος 

Πρόεδρος ΔΣ

Δημοτικός Σύμβουλος πλειοψηφίας

Μητσού Ιωάννης

Αντιπρόεδρος  ΔΣ

Δημοτικός Σύμβουλος πλειοψηφίας

Παπαγεωργίου Σαββίνα
Μέλος ΔΣ

Δημοτική Σύμβουλος πλειοψηφίας

Παυλούς Γεώργιος
Μέλος ΔΣ

Δημοτική Σύμβουλος πλειοψηφίας

Λάμπης Χρυσοβαλάντης
Μέλος ΔΣ

Δημοτική Σύμβουλος πλειοψηφίας

Ζανεττούλης Δημήτρης - Τακτικό Μέλος Δ.Σ. ΔΕΥΑΡ

Ζανεττούλλης Δημήτριος
Μέλος ΔΣ

Δημοτικός Σύμβουλος μειοψηφίας

Τσίκκης Δημήτριος
Μέλος ΔΣ

Δημοτικός Σύμβουλος μειοψηφίας

Καρανικόλας Ελευθέριος - Τακτικό Μέλος Δ.Σ. ΔΕΥΑΡ

Καρανικόλας Ελευθέριος

Μέλος ΔΣ

Εκπρόσωπος Εργαζομένων ΔΕΥΑΡ

Σταγκάς Στέργος - Τακτικό Μέλος Δ.Σ. ΔΕΥΑΡ

Στάγκας Στέργος
Μέλος ΔΣ – Λαϊκό

Αποστολάκη Μαρία
Μέλος ΔΣ – Λαϊκό

Μπράτιτσης Μιχαήλ

Εκπρόσωπος ΤΕΕ Δ/σου