ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΥΔΡΟΝOΜΕΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΥΔΡΟΝΟΜΕΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ 6 ΜΗΝΩΝ 30 ΑΤΟΜΩΝ ΑΡΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1/05/2021 ΕΩΣ 31/10/2021 ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΣΤΑ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΑ ΕΓΓΡΑΦΑ. ΩΧΩ1ΟΛ3Δ-ΤΡ7 ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ ΥΔΡΟΝΟΜΕΙΣ 2021