Εισαγωγή

Η παρούσα Ειδοποίηση Απορρήτου (Privacy Notice) ισχύει για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων (εφεξής “Προσωπικά Δεδομένα”), ως πελάτης της Επιχείρησης ή επισκέπτης του Ιστοτόπου μας (εφεξής “Πελάτης” ή “Επισκέπτης” ή “εσείς”), που γίνεται από την Επιχείρηση «ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ» (εφεξής ” Επιχείρηση” ή “εμείς”).

Ως πελάτης της Επιχείρησης ή επισκέπτης του Ιστοτόπου μας μας έχετε δικαίωμα στην προστασία των Προσωπικών Δεδομένων σας. Η Επιχείρηση σέβεται την ιδιωτικότητα σας και τα προσωπικά σας δεδομένα και ενεργεί πάντα συμμορφούμενη με τη Νομοθεσία περί Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Η Επιχείρηση επίσης δεσμεύεται να ενεργεί με διαφάνεια όσον αφορά τον τρόπο συλλογής και χρήσης των δεδομένων στο πλαίσιο της εκπλήρωσης των υποχρεώσεών της.

Με τον όρο «Νομοθεσία περί Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων» (εφεξής “Νομοθεσία”) εννοούμε το σύνολο των νόμων, κανονισμών, οδηγιών κλπ., Ελληνικών ή Ευρωπαικών που αφορούν την επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων, την ιδιωτικότητα και την ασφάλεια αυτών.

Βασικά αλλά όχι αποκλειστικά νομοθετήματα αποτελούν ο Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων (GDPR), η Οδηγία ePrivacy για την προστασία της ιδιωτικής ζωής στις ηλεκτρονικές επικοινωνίες, καθώς και κάθε άλλη Γνώμη ή Κατευθυντήρια Γραμμή που έχει εκδοθεί από την Ελληνική Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΑΠΔΠΧ).

Είναι σημαντικό να διαβάσετε προσεκτικά και να φυλάξετε την παρούσα πολιτική με την οποία σας εξηγείται ρητά πώς και γιατί συλλέγουμε τα Προσωπικά Δεδομένα σας, τι κάνουμε με αυτά, πόσο καιρό τα διατηρούμε, με ποιόν τα μοιραζόμαστε, πώς τα προστατεύουμε, καθώς και τις επιλογές που μπορείτε να έχετε σχετικά με αυτά. Με αυτόν τον τρόπο θα είστε πάντοτε πλήρως ενήμεροι ως προς τους τρόπους και  τους λόγους για τους οποίους χρησιμοποιούμε τα εν λόγω δεδομένα καθώς και τα δικαιώματά σας σύμφωνα με τη Νομοθεσία.

 

Υπεύθυνος Επεξεργασίας

Η Επιχείρηση σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων ενεργεί ως «Υπεύθυνος Επεξεργασίας». Αυτό σημαίνει ότι η Επιχείρηση είναι υπεύθυνη για να αποφασίζει τους τρόπους με τους οποίους και τους σκοπούς για τους οποίους συλλέγει και χρησιμοποιεί («επεξεργάζεται») τα προσωπικά σας δεδομένα.

Τα στοιχεία επικοινωνίας μας είναι:

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ
2ο χλμ Εθν. Οδού Ρόδου – Λίνδου, Ρόδος, 85100
Τηλ: +30 22410 45300
Email: info@deyar.gr
https://www.deyar.gr

 

Αρχές Επεξεργασίας

Στα πλαίσια της συμμόρφωσης με τη Νομοθεσία περί Προσωπικών Δεδομένων, καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια και ειδικότερα:

 • Επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας Δεδομένα με δίκαιο, νόμιμο, θεμιτό, σαφή, αντικειμενικό και διαφανή τρόπο.
 • Συλλέγουμε τα δεδομένα σας μόνο για καθορισμένους, ρητούς και νόμιμους σκοπούς που θεωρούμε κατάλληλους και σας έχουν εξηγηθεί επαρκώς. Επίσης, σας διαβεβαιώνουμε ότι δεν θα χρησιμοποιηθούν με κανέναν άλλο τρόπο παρά μόνο αποκλειστικά για τους σκοπούς αυτούς.
 • Συλλέγουμε και διατηρoύμε τα ελάχιστα δυνατά δεδομένα, τα οποία είναι κατάλληλα, συναφή και απολύτως αναγκαία για τους σκοπούς επεξεργασίας.
 • Βεβαιώνουμε ότι τα δεδομένα είναι σωστά και θα διατηρούνται επικαιροποιημένα και με ακρίβεια.
 • Θα διατηρήσουμε τα δεδομένα σας μόνο για όσο χρονικό διάστημα τα χρειαζόμαστε για την εκπλήρωση κάθε σκοπού επεξεργασίας.
 • Θα φροντίσουμε να τα αποθηκεύουμε με την ενδεδειγμένη ασφάλεια.
 • Τα επεξεργαζόμαστε με τρόπο που να διασφαλίζει ότι δεν θα χρησιμοποιηθούν κατά τρόπο παράνομο ή αντίθετο στη βούλησή σας.

 

Νόμιμη Βάση Επεξεργασίας των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Επεξεργαζόμαστε τα Προσωπικά σας Δεδομένα σύμφωνα με τουλάχιστον μία από τις νόμιμες βάσεις που αναφέρονται ειδικότερα παρακάτω:

 • Η επεξεργασία των Προσωπικών σας Δεδομένων είναι απαραίτητη για την εκτέλεση της μεταξύ μας σύμβασης.
 • Η επεξεργασία γίνεται με βάση τη συγκατάθεσή σας, που έχει δοθεί για έναν ή περισσότερους συγκεκριμένους σκοπούς.
 • Η επεξεργασία είναι απαραίτητη για τη συμμόρφωση με το νομοθετικό πλαίσιο που υποχρεώνει την Επιχείρηση στην διατήρηση και επεξεργασία συγκεκριμένων κατηγοριών προσωπικών δεδομένων.
 • Η επεξεργασία είναι απαραίτητη για σκοπούς των εννόμων συμφερόντων που επιδιώκει την Επιχείρηση ή τρίτος εκτός εάν έναντι των συμφερόντων αυτών υπερισχύουν τα δικά σας συμφέροντα, θεμελιώδη δικαιώματα και ελευθερίες αναφορικά με την προστασία των Προσωπικών σας Δεδομένων.
 • Η επεξεργασία είναι απαραίτητη για την εκπλήρωση καθήκοντος που εκτελείται προς το δημόσιο συμφέρον ή κατά την άσκηση δημόσιας εξουσίας που έχει ανατεθεί στην Επιχείρηση.

 

Προσωπικά Δεδομένα που Συλλέγουμε και Επεξεργαζόμαστε

Τα Προσωπικά Δεδομένα είναι οποιαδήποτε πληροφορία που σχετίζεται με εσάς ως αναγνωρίσιμο άτομο. Αναλυτικά τα Προσωπικά Δεδομένα που συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε περιγράφονται παρακάτω:

 • Στοιχεία σχετικά με την ταυτότητά σας
 • Στοιχεία επικοινωνίας (διεύθυνση κατοικίας, οι αριθμοί τηλεφώνου ή φαξ, η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, κλπ.)
 • Στοιχεία που αφορούν την αναγνώριση των χρηστών του Ιστοτόπου χρησιμοποιώντας αντίστοιχες τεχνολογίες όπως Cookies
 • Πληροφορίες που δίνετε όταν χρησιμοποιείτε την φόρμα επικοινωνίας

 

Όταν χρησιμοποιείτε τους Ιστοτόπους μας, συγκεντρώνουμε και πληροφορίες αυτόματα, ορισμένες από τις οποίες μπορεί να αποτελούν προσωπικά δεδομένα. Αυτές περιλαμβάνουν στοιχεία όπως τις ρυθμίσεις γλώσσας, τη διεύθυνση IP, την τοποθεσία, τις ρυθμίσεις συσκευής, το λειτουργικό σύστημα της συσκευής, την ώρα χρήσης, το URL ανακατεύθυνσης κτλ. Μπορεί επίσης να συγκεντρώσουμε δεδομένα μέσω cookies. Tα cookies είναι μικρά αρχεία που αποθηκεύει ένας ιστότοπος στον υπολογιστή ενός επισκέπτη και στα οποία ο Ιστότοπος έχει πρόσβαση με στόχο την ανάλυση της συμπεριφοράς του χρήστη. Αναλυτικά τόσο τα είδη των Cookies που υπάρχουν όσο και το είδος της επεξεργασίας που γίνεται περιγράφονται σε ξεχωριστή πολιτική (Cookies Policy)

 

Χρησιμοποιούμε επίσης το Google Analytics για να αναλύσουμε τη χρήση των Ιστοτόπων μας. Το Google Analytics παράγει στατιστικές και άλλες πληροφορίες σχετικά με τη χρήση του ιστότοπου οι οποίες χρησιμοποιούνται για τη δημιουργία αναφορών. Αναλυτικά τα είδη επεξεργασίας που γίνονται μέσω του Google Analytics περιγράφονται σε ξεχωριστή πολιτική (Cookies Policy)

Δεν επεξεργαζόμαστε δεδομένα ανηλίκων χωρίς την συγκατάθεση του γονέα ή κηδεμόνα.

 

Επεξεργασία ειδικών κατηγοριών προσωπικών δεδομένων

Ο Γενικός Κανονισμός Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων ορίζει ειδικές κατηγορίες δεδομένων που πρέπει να τυγχάνουν επεξεργασίας σύμφωνα με αυστηρότερες διαδικασίες όπως για παράδειγμα τα δεδομένα υγείας. Η επεξεργασία τέτοιων δεδομένων γίνεται μόνο όταν μας δοθούν από εσάς ενδεχομένως στα πλαίσια ενός αιτήματος σας ή αν απαιτείται από τους ισχύοντες νόμους ή κανονισμούς.

 

Τρόπος συλλογής και πηγή των Δεδομένων προσωπικού Χαρακτήρα

Η συλλογή των προσωπικών σας δεδομένων γίνεται συνήθως από εσάς τους ίδιους στις παρακάτω περιπτώσεις:

 • όταν συνάπτετε μια σύμβαση μαζί μας
 • όταν επικοινωνείτε μαζί μας μέσω της φόρμας επικοινωνίας που υπάρχει στην ιστοσελίδα μας
 • όταν επικοινωνείτε μαζί μας μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
 • όταν κάνετε εγγραφή στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες μας
 • όταν μας δηλώνετε ένα πρόβλημα η μια βλάβη
 • όταν εγγράφεστε στο ηλεκτρονικό μας newsletter
 • όταν εξωφλείτε του λογαριασμούς σας
 • όταν μας ζητάτε την διόρθωση στοιχείων σας ως καταναλωτής
 • όταν μας ζητάτε διακανονισμό των ληξιπρόθεσμων οφειλών
 • όταν μας ζητάτε να ενταχθείτε σε κάποιο ειδικό τιμολόγιο

 

 

Σκοπός Συλλογής και Επεξεργασίας των Προσωπικών σας Δεδομένων

Επεξεργαζόμαστε και χρησιμοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα για έναν ή περισσότερους από τους ακόλουθους σκοπούς:

 • Για την εκτέλεση της μεταξύ μας σύμβασης και προκειμένου να εκπληρώσουμε τις συμβατικές μας υποχρεώσεις καθώς και πρόσθετες υπηρεσίες που ζητήσατε.
 • Για την διαχείριση αιτημάτων που έχετε υποβάλει.
 • Για την προάσπιση των εννόμων συμφερόντων της Επιχείρησης (ή τρίτου) με την προϋπόθεση ότι έναντι των συμφερόντων αυτών δεν υπερισχύει το συμφέρον ή τα θεμελιώδη δικαιώματα και οι ελευθερίες των Υποκειμένων.
 • Για να διαχειριστούμε αιτήματα επικοινωνίας σας μέσω των καναλιών που παρέχονται για το σκοπό αυτό.
 • Για τη συμμόρφωση με το νομοθετικό πλαίσιο που υποχρεώνει την Επιχείρηση στην διατήρηση και επεξεργασία συγκεκριμένων κατηγοριών προσωπικών δεδομένων.

 

Τα προσωπικά σας δεδομένα θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά για τους σκοπούς για τους οποίους έχουν συλλεχθεί ή για άλλους σκοπούς συμβατούς με τους αρχικούς. Έαν απαιτηθεί να χρησιμοποιηθούν τα προσωπικά σας δεδομένα για οποιονδήποτε άλλο σκοπό, θα ενημερωθείτε σχετικά και θα σας γνωστοποιηθεί η νομική βάση πάνω στην οποία θα στηριχθεί η επεξεργασία ή ενδεχομένως θα ζητηθεί η συγκατάθεση σας.

Σε κάθε περίπτωση, η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων γίνεται σύμφωνα με τις αρχές του παρόντος και τους κανόνες της Νομοθεσίας περί Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.

 

Αυτοματοποιημένη λήψη αποφάσεων, συμπεριλαμβανομένου του profiling

Δεν λαμβάνουμε αποφάσεις οι οποίες μπορεί να έχουν σημαντικό αντίκτυπο σε εσάς, συμπεριλαμβανομένου του profiling, κατά τρόπο  αυτοματοποιημένο (λήψη απόφασης αποκλειστικά με τη χρήση ηλεκτρονικού συστήματος χωρίς ανθρώπινη συμμετοχή)

 

Πότε και πώς μοιραζόμαστε ή κοινοποιούμε Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα που λαμβάνουμε με άλλους

Στο πλαίσιο λειτουργίας της και προκειμένου να εκπληρώσει τις συμβατικές και νομικές υποχρεώσεις της για τους σκοπούς που περιλαμβάνονται σε αυτήν την Πολιτική Απορρήτου η Επιχείρηση ενδέχεται να διαβιβάσει ορισμένα προσωπικά δεδομένα σε τρίτους για την εκπλήρωση των κανονιστικών και νομικών υποχρεώσεων της.

Η διαβίβαση των δεδομένων θα γίνεται με την διασφάλιση (όπου είναι εφικτό) ότι αυτά τα τρίτα μέρη επεξεργάζονται τα δεδομένα σας με απόλυτη εμπιστευτικότητα, λαμβάνοντας τα κατάλληλα μέτρα ασφαλείας για την προστασία τους σύμφωνα με τις πολιτικές μας και δεν χρησιμοποιούν τα προσωπικά σας δεδομένα για δικούς τους σκοπούς ή οποιονδήποτε άλλο σκοπό πλην αυτών που έχουν συμφωνηθεί.  Πέραν των ανωτέρω, η Επιχείρηση δεν θα διαβιβάσει προσωπικά δεδομένα σε κανένα τρίτο μέρος εκτός εάν μόνο είναι νομικά υποχρεωμένο να το πράξει ή όταν πρέπει να συμμορφωθεί με τα συμβατικά και νομικά της καθήκοντα. Η Επιχείρηση δεν θα πωλήσει τα προσωπικά σας δεδομένα σε τρίτους υπό οποιεσδήποτε συνθήκες και δεν θα επιτρέψει σε τρίτους να πωλούν τα δεδομένα που έχει διαβιβάσει σε αυτούς.

 

Αποκάλυψη Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Θα χρησιμοποιήσουμε και θα αποκαλύψουμε προσωπικά δεδομένα όπως πιστεύουμε ότι είναι αναγκαίο ή κατάλληλο:

 • Στις αρχές εφαρμογής του νόμου και σε άλλες κυβερνητικές αρχές στον βαθμό που απαιτείται από τον νόμο ή είναι απολύτως απαραίτητο για την πρόληψη, τον εντοπισμό ή τη δίωξη ποινικών αδικημάτων και απάτης.
 • Για να συμμορφωθούμε με το εφαρμοστέο δίκαιο.
 • Για να συμμορφωθούμε με τη νομική διαδικασία.
 • Για να αντιμετωπίσουμε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης.

 

Διεθνείς Διαβιβάσεις Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα σε τρίτες χώρες

Για τους σκοπούς της επεξεργασίας που περιγράφονται στην παρούσα πολιτική τα προσωπικά σας δεδομένα δεν μεταφέρονται σε τρίτες χώρες εκτός της ΕΕ. Σε περίπτωση που απαιτηθεί κάτι τέτοιο να συμβεί η διαβίβαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα προς τρίτη χώρα ή διεθνή οργανισμό μπορεί να πραγματοποιηθεί εφόσον η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει εκτιμήσει ότι αυτές οι τρίτες χώρες προσφέρουν επαρκές επίπεδο προστασίας ή υπάρχουν κατάλληλες διασφαλίσεις και εγγυήσεις (πχ τυποποιημένες συμβατικές ρήτρες που έχουν λάβει την έγκριση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής) και υπό την προϋπόθεση ότι υφίστανται εκτελεστά δικαιώματα και αποτελεσματικά ένδικα μέσα για εσάς.

 

Για πόσο χρονικό διάστημα διατηρούμε τα δεδομένα σας

Θα διατηρήσουμε τα Προσωπικά σας Δεδομένα για την περίοδο που είναι απαραίτητη για την εκπλήρωση των σκοπών που περιγράφονται στην παρούσα Πολιτική Απορρήτου εφόσον είναι απαραίτητα για την εκπλήρωση των συμβατικών και νομικών υποχρεώσεων μας, εκτός εάν απαιτείται ή επιτρέπεται από το νόμο η παρατεταμένη περίοδος διατήρησης ή εάν ο Χρήστης ζητήσει την απόσυρσή τους από εμάς, αντιτάσσεται ή ανακαλεί τη συγκατάθεσή τους.

Τα κριτήρια που χρησιμοποιούνται για τον καθορισμό των περιόδων κράτησής μας περιλαμβάνουν:

 • Το χρονικό διάστημα που έχουμε μια συνεχή σχέση μαζί σας και σας παρέχουμε τις Υπηρεσίες μας
 • Εάν υπάρχει μια νομική υποχρέωση που μας επιβάλει την διατήρηση
 • Για όσο διάστημα έχουμε λογικές επιχειρηματικές ανάγκες, όπως η διαχείριση της σχέσης μας με σας και η διαχείριση των λειτουργιών μας
 • Περιόδους διατήρησης σύμφωνα με νομικές και κανονιστικές απαιτήσεις ή οδηγίες.

Εάν η συλλογή δεδομένων βασίστηκε στη συγκατάθεσή σας, αυτά μπορούν να διαγραφούν ανά πάσα στιγμή μετά την απόσυρση της συγκατάθεσης σας.

Τα δεδομένα σας ενδέχεται επίσης να διαγραφούν σε μία από τις ακόλουθες περιπτώσεις:

 • όταν δεν είναι πλέον απαραίτητα για τους σκοπούς που συλλέγονται
 • όταν η διαγραφή είναι απαραίτητη προκειμένου να συμμορφωθούμε στις νομικές μας υποχρεώσεις
 • κατόπιν αιτήματός σας, υπό την προϋπόθεση ότι δεν υπάρχουν επιτακτικοί νομικοί λόγοι που να απαιτούν τη διατήρησή της.

Τα δεδομένα θα καταστραφούν με ασφαλή τρόπο όταν δεν είναι πλέον απαραίτητα. Ενδέχεται η Επιχείρηση να χρειαστεί να διατηρήσει κάποια οικονομικά δεδομένα για νόμιμους σκοπούς (π.χ. λογιστικά θέματα).

 

Τα Δικαιώματα σας σχετικά με την προστασία των προσωπικών δεδομένων

Υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις που τίθενται στη Νομοθεσία περί Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, έχετε τα εξής δικαιώματα σχετικά με τα προσωπικά σας δεδομένα:

 • Δικαίωμα ενημέρωσης διαφάνειας: Έχετε το δικαίωμα να γνωρίζετε ποιος επεξεργάζεται τα δεδομένα σας, πώς τα επεξεργάζεται, ποια είναι αυτά και για ποιον λόγο.
 • Δικαίωμα πρόσβασης. Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετεδωρεάν πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα.
 • Δικαίωμα διόρθωσης. Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε τη διόρθωση ανακριβών προσωπικών δεδομένων και συμπλήρωσης ελλιπών στοιχείων.
 • Δικαίωμα διαγραφής («δικαίωμα στη λήθη»). Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε τη διαγραφή προσωπικών σας δεδομένων, υπό ορισμένες προϋποθέσεις, όπως όταν τα δεδομένα δεν είναι πλέον απαραίτητα σε σχέση με τους σκοπούς για τους οποίους συλλέχθηκαν, έχετε ανακαλέσει τη συγκατάθεσή σας και δεν υπάρχει άλλη νομική βάση για επεξεργασία, τα δεδομένα έχουν υποβληθεί σε παράνομη επεξεργασία, κτλ. Η διαγραφή δεν μπορεί να εφαρμοστεί όταν η επεξεργασία είναι απαραίτητη μεταξύ άλλων για την τήρηση νομικής υποχρέωσης της Επιχείρησης, για την εκπλήρωση καθήκοντος που εκτελείται προς το δημόσιο συμφέρον, για την άσκηση δημόσιας εξουσίας που έχει ανατεθεί στην Επιχείρηση, για λόγους δημόσιου συμφέροντος στον τομέα της δημόσιας υγείας, για τη θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη νομικών αξιώσεων κτλ.
 • Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας. Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε τον περιορισμό της επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων όταν αμφισβητείται η ακρίβειά τους, η επεξεργασία είναι παράνομη, τα δεδομένα δεν χρειάζονται πλέον στον υπεύθυνο επεξεργασίας ή έχετε αντιρρήσεις ως προς την αυτοματοποιημένη επεξεργασία.
 • Δικαίωμα στη φορητότητα των δεδομένων. Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε τη μεταφορά των δεδομένων σας σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας όταν αυτό είναι τεχνικά εφικτό.
 • Δικαίωμα εναντίωσης. Έχετε το δικαίωμα να εναντιωθείτε στην επεξεργασία προσωπικών σας δεδομένων, υπό την προϋπόθεση ότι δεν θίγεται το δημόσιο συμφέρον. Το δικαίωμα να αντιταχθείτε σε ορισμένες μορφές επεξεργασίας των προσωπικών σας πληροφοριών, ώστε να μην υπόκεινται στις νομικές συνέπειες της αυτοματοποιημένης επεξεργασίας ή μορφοποίησης.

Επιπλέον, στις περιπτώσεις που επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα βάσει έννομου συμφέροντος ή δημόσιου συμφέροντος, έχετε το δικαίωμα να εκφράσετε τη διαφωνία σας ανά πάσα στιγμή σε σχέση με αυτήν τη χρήση των προσωπικών σας δεδομένων, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Σε περίπτωση που έχετε δώσει τη συγκατάθεση σας για τη χρήση κάποιων δεδομένων σας, έχετε επίσης το απεριόριστο δικαίωμα να την αποσύρετε ανά πάσα στιγμή. Η ανάκληση της συγκατάθεσης σας σημαίνει ότι θα σταματήσουμε την επεξεργασία των δεδομένων που είχατε προηγουμένως δώσει τη συγκατάθεσή σας. Η Επιχείρηση βέβαια διατηρεί το δικαίωμα να κρίνει ποιες πληροφορίες πρέπει να συνεχίσει να διατηρεί προκειμένου να εκπληρώσει τις φορολογικές και νόμιμες εν γένει υποχρεώσεις της. Δεν θα υπάρξουν συνέπειες για την ανάκληση της συγκατάθεσής σας πέρα από την αδυναμία της Επιχείρησης να εκτελέσει την εν λόγω επεξεργασία.

Μπορείτε να ασκήσετε τα δικαιώματα σας επικοινωνώντας με την Επιχείρηση ή μέσω αποστολής email στην ηλεκτρονική διεύθυνση privacy@deyar.gr. Εφόσον ασκήσετε οποιαδήποτε από τα δικαιώματά σας εγγράφως με αίτημα, θα λάβουμε κάθε δυνατό μέτρο για την διεκπεραίωση του αιτήματός σας εντός τριάντα (30) ημερών από τη λήψη του και θα σας ενημερώσουμε είτε για την ικανοποίησή του, είτε για τους λόγους που εμποδίζουν την ικανοποίησή του. Αν δεν λάβετε απάντηση εντός 30 ημερών ή δεν είστε ικανοποιημένοι με την απάντηση μας, έχετε το δικαίωμα να παραπονεθείτε στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων.

 

Έχετε το δικαίωμα να παραπονεθείτε στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων, η οποία επιβάλλει τους νόμους περί προστασίας δεδομένων, εάν έχετε ανησυχίες για το πώς την Επιχείρηση επεξεργάζεται τα προσωπικά σας δεδομένα ή είστε δυσαρεστημένοι από την απάντησή μας στην καταγγελία ή το αίτημά σας.

 

Αρχή  Προστασίας  Δεδομένων  Προσωπικού  Χαρακτήρα

Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα
Τηλ: +30-210 6475600
Φαξ: +30-210 6475628
email: contact@dpa.gr
http://www.dpa.gr

 

Προστασία των προσωπικών δεδομένων σας

Τα δεδομένα αποθηκεύονται σε μια σειρά διαφορετικών πόρων, συμπεριλαμβανομένου του φυσικού αρχείου, των Ιστοτόπων, των συστημάτων διαχείρισης και άλλα συστήματα πληροφορικής (συμπεριλαμβανομένου του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου – email). Τα δεδομένα φυλάσσονται στο σύνολο και τη μορφή στην οποία υποβάλλονται, χωρίς οποιαδήποτε παρέμβαση στο περιεχόμενό τους.

Έχουμε θεσπίσει μια σειρά τεχνικών και οργανωτικών μέτρων ασφαλείας για να αποτρέψουμε τη χρήση ή την πρόσβαση των προσωπικών σας πληροφοριών με μη εξουσιοδοτημένο ή παράνομο τρόπο, την τυχαία απώλεια ή βλάβη της ακεραιότητάς τους, την αλλαγή ή την αποκάλυψή τους. Επιπλέον, περιορίζουμε την πρόσβαση στις προσωπικές σας πληροφορίες μόνο σε εκείνους που έχουν επιχειρηματική ανάγκη να γνωρίζουν. Θα επεξεργάζονται μόνο τα προσωπικά σας στοιχεία σύμφωνα με τις οδηγίες μας και υπόκεινται σε υποχρέωση εμπιστευτικότητας. Τα Προσωπικά Δεδομένα σας θα υποβάλλονται σε επεξεργασία από τρίτο Εκτελούντα την Επεξεργασία μόνον εάν αυτός δέχεται να συμμορφωθεί με τα συγκεκριμένα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα ασφάλειας των δεδομένων.

Σε ενδεχόμενη παραβίαση της ασφάλειας των δεδομένων θα ειδοποιήσουμε εσάς και τυχόν εφαρμοστέους ρυθμιστικούς φορείς όπου θα είμαστε νομικά υποχρεωμένοι να το πράξουμε.

Ερωτήματα, Προβληματισμοί ή Παράπονα

Αν έχετε ερωτήσεις σχετικά με αυτήν την Ειδοποίηση Απορρήτου, αν θέλετε να υποβάλετε κάποιο παράπονο σχετικά με τον τρόπο επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων από την Επιχείρηση ή τους συνεργάτες του έχετε το δικαίωμα να επικοινωνήσετε μαζί μας. Τα στοιχεία επικοινωνίας βρίσκονται στην ενότητα Υπεύθυνος Επεξεργασίας.

 

Συνδέσεις με άλλες ιστοσελίδες και Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης (Social Media)

Οι Ιστοτόποι μας μπορεί να περιέχουν συνδέσμους για να σας επιτρέπουν να επισκέπτεστε εύκολα άλλους διαδικτυακούς τόπους ή Κοινωνικά Δίκτυα. Ωστόσο, μόλις χρησιμοποιήσετε αυτούς τους συνδέσμους, θα πρέπει να γνωρίζετε ότι δεν έχουμε κανέναν έλεγχο σε αυτούς τους άλλους Ιστοτόπους στους οποίους θα μεταβείτε. Ως εκ τούτου, δεν μπορούμε να είμαστε υπεύθυνοι για την προστασία και το απόρρητο των πληροφοριών που παρέχετε κατά την επίσκεψη σας σε αυτούς και οι εν λόγω ιστότοποι δεν διέπονται από αυτήν τη Πολιτική Απορρήτου. Θα πρέπει να είστε προσεκτικοί και να εξετάζετε τη δήλωση προστασίας προσωπικών δεδομένων που ισχύει για τους εν λόγω Ιστοτόπους.

 

Τροποποιήσεις στην παρούσα πολιτική

Η Επιχείρηση διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί αυτή την Ειδοποίηση Απορρήτου και τις σχετικές πρακτικές που ακολουθεί ανά πάσα στιγμή προκειμένου να ανταποκρίνεται στις αλλαγές στο ρυθμιστικό περιβάλλον, τις επιχειρηματικές ανάγκες ή να ικανοποιεί τις ανάγκες των υποκειμένων,  των στρατηγικών συνεργατών και των παρόχων υπηρεσιών χωρίς ειδοποίηση. Τέτοιες αλλαγές, τροποποιήσεις, προσθήκες ή διαγραφές στην Ειδοποίηση Απορρήτου θα αντικαθιστούν προηγούμενες κοινολογήσεις και θα τίθενται σε ισχύ αμέσως με την δημοσίευση τους.

Οι ενημερωμένες εκδόσεις θα δημοσιεύονται στον Ιστότοπο της Επιχείρησης και θα φέρουν ημερομηνία δημοσίευσης, ώστε να γνωρίζετε πάντα πότε ενημερώθηκε για τελευταία φορά η πολιτική.

Σας συνιστούμε να ελέγχετε συχνά τον Ιστότοπο μας για να δείτε την ισχύουσα Ειδοποίηση περί απορρήτου και να βεβαιωθείτε ότι είστε σύμφωνοι με οποιεσδήποτε αλλαγές έχουν γίνει σε αυτήν.

Για παλαιότερες εκδόσεις μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας.