ΝΑΙ. Πρέπει πρώτα να κάνει αίτηση για ΝΕΑ ΣΥΜΒΑΣΗ. Μετά την υπογραφή της σύμβασης μπορεί να έχει μόνο αυτός πρόσβαση στην καρτέλα του υδρομέτρου του. Εσείς δεν θα μπορείτε να παρακολουθείτε το συγκεκριμένο υδρόμετρο μέχρι τη ΛΥΣΗ της ΣΥΜΒΑΣΗΣ του μισθωτή σας.