ΟΧΙ.  Όταν συνδεθείτε την πρώτη φορά με τους κωδικούς σας του taxisnet, γίνεται ταυτοποίηση του mail και του κινητού σας . Την επόμενη φορά που θα συνδεθείτε δεν θα χρειαστεί να γίνει ξανά ταυτοποίηση και θα μπορείτε να επικαιροποιήσετε και άλλα υδρόμετρα  ή να επεξεργασθείτε τα στοιχεία σας σε αυτά που έχετε ήδη επικαιροποιήσει.