Η Επικαιροποίηση στοιχείων γίνεται μόνο μία φορά για κάθε υδρόμετρο. Υπάρχει προθεσμία για την επικαιροποίηση στοιχείων. Η καταληκτική ημερομηνία είναι η 31η Δεκεμβρίου 2021. Όσοι καταναλωτές επικαιροποιήσουν τα στοιχεία των υδρομέτρων τους μέσα σε αυτό το διάστημα  δεν θα έχουν καμία επιβάρυνση.