ΝΑΙ. Είναι απαραίτητο να το κάνετε για να μπορέσετε να έχετε πρόσβαση στα υδρόμετρά σας μέσα από το «My DEYAR» και επιπλέον και σε όλες τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες που έχουν ενεργοποιηθεί ή που πρόκειται να ενεργοποιηθούν.