Μπορεί να γίνει εξόφληση και μετά την ημερομηνία λήξης:

α. Στα Ταμεία της ΔΕΥΑΡ (εργάσιμες ημέρες 08:00 – 13:30) που είναι τα εξής:

  • Κεντρικά Γραφεία ΔΕΥΑΡ (2ο χλμ. Εθν. Οδού Ρόδου -Λίνδου)
  • Ταμείο Πόλης Ρόδου (Εθελοντών Δωδεκανησίων)
  • Τοπικά Ταμεία (Ιαλυσός – Κρεμαστή – Καλυθιές – Αφάντου – Αρχάγγελος)

β. Στις Τράπεζες:

  • Στα ταμεία τους
  • Με πάγια εντολή ή μέσω των συστημάτων ηλεκτρονικών πληρωμών (internet banking, phone banking), σύμφωνα με τους όρους κάθε τράπεζας

γ. Στα ΕΛΤΑ

δ. Στα συνεργαζόμενα πρακτορεία ΠΡΟΠΟ