• Θα έχετε πρόσβαση σε όλες τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες της ΔΕΥΑΡ.
  • Θα έχετε πρόσβαση στις καρτέλες των υδρομέτρων σας, όπου εμφανίζονται τα παραστατικά των πληρωμών σας, οι οφειλές σας καθώς και οι λογαριασμοί σας μόλις εκδοθούν.
  • Θα μπορείτε να καταχωρείτε τις ενδείξεις του υδρομέτρου σας στο διάστημα που γίνεται η τακτική καταμέτρηση.
  • Σύντομα θα υπάρχει η δυνατότητα ρύθμισης των ληξιπρόθεσμων οφειλών σας ηλεκτρονικά χωρίς να χρειάζεται η επίσκεψη στα γραφεία μας.
  • Θα ενεργοποιείται η έκπτωση συνέπειας εφόσον ισχύουν οι προϋποθέσεις ενεργοποίησής της.