ΝΑΙ. Μέσω internet μπορείτε να πληρώσετε οποιαδήποτε οφειλή σας ακόμη και αν είναι ληξιπρόθεσμη. Χρειάζεται μόνο να γνωρίζετε τον Κωδικό Ηλεκτρονικής Πληρωμής.