ΟΧΙ. Σε όλους τους λογαριασμούς που αφορούν στο υδρόμετρό σας αναγράφεται ο ίδιος κωδικός. Όταν τον γνωρίζετε μπορείτε να πληρώσετε άμεσα.