Μπορείτε ύστερα από επικαιροποίηση των στοιχείων σας, να ρυθμίσετε τις οφειλές σας ηλεκτρονικά μέσα από το myDeyar.