ΝΑΙ. Στα επικαιροποιημένα υδρόμετρά σας μπορείτε να επιλέξετε «επεξεργασία» και να αλλάζετε στοιχεία όπως, τηλέφωνα επικοινωνίας, email, Δ/νση αποστολής λογαριασμού κλπ. Δεν μπορείτε να αλλάξετε το όνομα και το ΑΦΜ με τα οποία έχετε κάνει την Επικαιροποίηση στοιχείων.