ΝΑΙ. Μπορείτε στη «ΓΡΗΓΟΡΗ ΠΛΗΡΩΜΗ» να αναγράψετε όλους τους Κωδικούς Ηλεκτρονικής Πληρωμής που αναγράφονται στους λογαριασμούς και στους διακανονισμούς με κόμμα «,» ανάμεσα στους αριθμούς. Θα εμφανισθούν όλοι οι λογαριασμοί και οι διακανονισμοί που έχετε εισαγάγει τους κωδικούς τους και μπορείτε να τα πληρώσετε όλα συγχρόνως.