Θα κάνετε Επικαιροποίηση Στοιχείων. Αν το υδρόμετρο δεν είναι επικαιροποιημένο αυτό μπορεί να γίνει με δύο τρόπους. Μόνοι σας μέσα από το site της ΔΕΥΑΡ επιλέγοντας «Επικαιροποίηση Στοιχείων» ή στα γραφεία της ΔΕΥΑΡ προσκομίζοντας τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στο ΕΝΤΥΠΟ 06 της ΔΕΥΑΡ. Αν το υδρόμετρο σας είναι ήδη επικαιροποιημένο δεν υπάρχει δυνατότητα μέχρι στιγμής να γίνει ηλεκτρονικά και γίνεται μόνο στα γραφεία της ΔΕΥΑΡ. Θα υπογράψετε ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ με τη ΔΕΥΑΡ και οι λογαριασμοί θα έρχονται στο όνομά σας. Τα έντυπά μας θα τα βρείτε στο site και στα γραφεία μας.