ΝΑΙ. Πρέπει να κάνετε Επικαιροποίηση Στοιχείων. Αυτό μπορεί να γίνει με δύο τρόπους. Μόνοι σας μέσα από το site της ΔΕΥΑΡ επιλέγοντας «Επικαιροποίηση Στοιχείων» ή στα γραφεία της ΔΕΥΑΡ προσκομίζοντας τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στο ΕΝΤΥΠΟ 05 της ΔΕΥΑΡ. Δεν θα έχετε καμία επιβάρυνση και οι λογαριασμοί θα έρχονται στο όνομά σας. Τα έντυπά μας θα τα βρείτε στο site και στα γραφεία μας.