Πρέπει να την επισκευάσετε αμέσως και να ειδοποιήσετε εγγράφως ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου τη ΔΕΥΑΡ, αφήνοντας για πέντε ημέρες ακάλυπτο το σημείο της διαρροής, ώστε να είναι δυνατή η επιβεβαίωση της βλάβης, αν αυτό κριθεί αναγκαίο. Κατόπιν εφόσον διαπιστωθεί από τη ΔΕΥΑΡ ότι πρόκειται για αφανή διαρροή, μπορείτε να αιτηθείτε (Αίτηση 02-Άλλο) για μείωση λογαριασμού λόγω αφανούς διαρροής, προσκομίζοντας μαζί σας και τη νόμιμη απόδειξη του υδραυλικού που αποκατέστησε τη βλάβη. Η Επιτροπή Εκπτώσεων της ΔΕΥΑΡ θα αποφασίσει αν ισχύουν οι προϋποθέσεις για την εφαρμογή έκπτωσης λόγω αφανούς διαρροής.