Θα κάνετε αίτηση (01) για ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ. Να έχετε μαζί σας και ένα λογαριασμό. Θα γίνει διόρθωση (αποκλιμάκωση) μαζί με τους προηγούμενους κατά προσέγγιση λογαριασμούς και η διαφορά θα εμφανισθεί στον επόμενο λογαριασμό σας. Αν θέλετε να πληρώσετε άμεσα μπορείτε να ζητήσετε να σας εκτυπώσουμε το ποσό που πρέπει να καταβάλετε χωρίς να χάσετε τις ισχύουσες εκπτώσεις.