Θα κάνετε αίτηση για ΛΥΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ. Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά αναφέρονται στο ΕΝΤΥΠΟ 07 της ΔΕΥΑΡ. Θα γίνει εκκαθάριση του λογαριασμού σας και με την εξόφλησή της θα γίνει Λύση της Σύμβασης σας. Αυτόματα μετά θα ενεργοποιηθεί η ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ του ιδιοκτήτη. Στο ακίνητο που μετακομίζετε θα πρέπει να συνάψετε νέα ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ (ΕΝΤΥΠΟ 06) είτε είσθε μισθωτής είτε το αγοράσατε.  Τα έντυπά μας θα τα βρείτε στο site και στα γραφεία μας.