Η ΔΕΥΑΡ προκηρύσσει θέση Νομικού συμβούλου της ΔΕΥΑ του Δήμου Ρόδου

Λεπτομέρειες θα βρείτε στο παρακάτω αρχείο ΩΦΙ1ΟΛ3Δ-5ΝΩ