ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΕΡΓΟΥ
Κλιμάκιο της ΔΕΥΑΡ, αποτελούμενο από τον Πρόεδρο της ΔΕΥΑΡ κ. Βασίλειο Μανέττα, τον Αντιπρόεδρο κ. Σπύρο Σπυρόπουλο, τον Γενικό Διευθυντή κ. Γιώργο Υψηλάντη, τον Διευθυντή Αποχέτευσης κ. Παν. Καραβόλια και τους επιβλέποντες του έργου, επιθεώρησε το έργο «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ Η/Μ ΕΡΓΩΝ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ Δ.Ε. ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ», προϋπολογισμού 3.250.000,00€ χωρίς τον ΦΠΑ, το οποίο βαίνει προς ολοκλήρωση. Η χρηματοδότηση του έργου γίνεται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων έτους 2018 της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και συγκεκριμένα από την ΣΑΕΠ 767.
Με το έργο αυτό αναβαθμίσθηκαν -χωρίς διακοπή της λειτουργίας τους- τα αντλιοστάσια λυμάτων της ανατολικής πλευράς του νησιού (από Τραουνού μέχρι τον Βιολογικό στο Βόδι), δηλαδή συνολικά έξι αντλιοστάσια. Στα αντλιοστάσια αυτά είναι τοποθετημένες 24 αντλίες, συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 1,032 MW.
Από τον Γενικό Διευθυντή κ. Γιώργο Υψηλάντη, δόθηκαν συγκεκριμένες οδηγίες προς την υπηρεσία αλλά και προς τον Ανάδοχο, ώστε το έργο να αναβαθμιστεί περαιτέρω πριν την ολοκλήρωσή του, με επιπλέον αναγκαία στοιχεία, όπως ισχυρή περίφραξη ασφαλείας, διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου, κλπ.