Με συνεργασία της ΔΕΥΑΡ και του Δήμου Ρόδου επιλύθηκε το χρόνιο πρόβλημα υδροδότησης του Δημοτικού Κυνοκομείου, το οποίο ταλαιπωρούσε τους εθελοντές της Φιλοζωικής και τους υπαλλήλους του Δήμου και επέφερε τεράστιες δυσκολίες στη φροντίδα των ζώων που φιλοξενούνται.

Για την ιστορία, η μέχρι τώρα υδροδότηση υλοποιείτο, κακώς, από τον αγωγό μεταφοράς νερού της παρακείμενης γεώτρησης που τροφοδοτεί την δεξαμενή “ΟΤΕ” της ΤΚ Κοσκινού. Ο αγωγός αυτός δεν λειτουργούσε όταν η δεξαμενή ήταν γεμάτη, με αποτέλεσμα εκείνες τις ώρες να μην τροφοδοτείται με νερό το Κυνοκομείο.
Για την επίλυση του προβλήματος ο Δήμος Ρόδου προχώρησε στην προμήθεια πλαστικής δεξαμενής και αντλητικού συγκροτήματος. Τα συνεργεία της ΔΕΥΑΡ έκαναν την εγκατάσταση, κατασκεύασαν νέο δίκτυο και κατόπιν το συνέδεσαν με γεώτρηση που παραχώρησε η ΔΕΥΑΡ για την αποκλειστική χρήση της από το Κυνοκομείο.
Για άλλη μια φορά αποδεικνύεται ότι όταν υπάρχει πραγματική βούληση υπερνικούνται τα εμπόδια.

Από τη Διεύθυνση