Απόφαση της Δ.Σ. της ΔΕΥΑ Ρόδου για την τιμολόγηση της Δ.Κ. Αρχαγγέλου

Σήμερα 23-02-2024 διεξήχθη η 5η τακτική συνεδρίαση του Δ.Σ. της ΔΕΥΑΡ όπου, μετά από συνεννόηση του Δημάρχου Ρόδου κ. Α. Κολιάδη και του Προέδρου της ΔΕΥΑΡ κ. Σ. Βαγιανού, λήφθηκε ομόφωνα απόφαση η οποία αναφέρεται στην τιμολόγηση της Δ.Κ, Αρχαγγέλου.
Συγκεκριμένα αποφασίσθηκε η χρέωση μόνο των παγίων και μείωση κατά 99% της κατανάλωσης, για το διάστημα κατά το οποίο διαπιστώθηκαν πολλές βλάβες στο δίκτυο, για τις ανάγκες επισκευής των οποίων έγιναν συνεχόμενες διακοπές υδροδότησης και διαπιστώθηκε συσσώρευση αέρα εντός δικτύου από το οποίο προέκυψε πλήθος εσφαλμένων ενδείξεων και αύξηση των κυβικών στους λογαριασμούς των καταναλωτών, μη δυνάμενου του υπολογισμού της πραγματικής κατανάλωσης.
Με τον τρόπο αυτό η Επιχείρηση και ο Δήμος αποδεικνύουν ότι είναι κοντά στον πολίτη και αφουγκράζονται τις ανάγκες του.
Για το λόγο αυτό, ως «αποζημίωση» για την ταλαιπωρία που υπέστησαν οι καταναλωτές της Δ.Κ. Αρχαγγέλου τη συγκεκριμένη περίοδο, λήφθηκε η παραπάνω απόφαση.