ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΑΣΕΠ ΔΕΥΑ ΡΟΔΟΥ ΣΟΧ1-2023

Ανακοινώθηκαν τα αποτελέσματα του διαγωνισμού ΑΣΕΠ για τη ΔΕΥΑ Ρόδου ΣΟΧ1/2023 Αναλυτικά τα αποτελέσματα στα παρακάτω συνημμένα: ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΔΕ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΕΡΓΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

Ανακοινώνεται η πρόσληψη προσωπικού (22 ατόμων) με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου. Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται από 23-06-2023 εως 03-07-2023 Λεπτομέρειες στα επισυναπτόμενα έγγραφα: ΑΙΤΗΣΗ ΕΝΤΥΠΟ ΣΟΧ 2 ΔΕ ΥΕ 2023 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΣΕΠ ΔΕΥΑ ΡΟΔΟΥ ΣΟΧ1-2023 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΣΟΧ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ-ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ

Go to Top