Λόγω της πυρκαγιάς και της διακοπής ηλεκτροδότησης είναι πιθανόν να υπάρξουν διακοπές και στην υδροδότηση.

Παρακαλούμε τους δημότες της ΔΕ ΛΙΝΔΙΩΝ και της ΔΕ Ν. ΡΟΔΟΥ για λελογισμένη χρήση νερού.