Θέματα που θα συμβάλουν στην μεταμόρφωση της Ρόδου σε βιώσιμο προορισμό συζήτησαν   ο Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου Γιώργος Χατζημάρκος και ο Πρόεδρος της ΔΕΥΑΡ και Αντιδήμαρχος Διοικητικών Υπηρεσιών Δήμου Ρόδου Ιωάννης Δ. Καμπούρης

Ο Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου Γιώργος Χατζημάρκος και ο Πρόεδρος της ΔΕΥΑΡ και Αντιδήμαρχος Διοικητικών Υπηρεσιών Δήμου Ρόδου Ιωάννης Δ. Καμπούρης πραγματοποίησαν συνάντηση χθες 27 Ιανουαρίου 2022 στα γραφεία της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.

Συζητήθηκαν τα εξής θέματα :

Τα έργα ύδρευσης Ρόδου από το Φράγμα Γαδουρά (Β’ Φάση) ,

κατασκευή Νοτίου Υδραγωγείου, Υδραγωγείου Αφάντου, Αρχαγγέλου, Λινδίων και Νότιας Ρόδου.

Ο Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου και ο Πρόεδρος της ΔΕΥΑΡ ανέλυσαν διεξοδικά όλες τις λεπτομέρειες που απαιτούνται πριν τη σύναψη προγραμματικής σύμβασης μεταξύ των δυο πλευρών.

 Ένα έργο συνολικού προϋπολογισμού 22.800.000,00 ευρώ το οποίο θα συμβάλλει σημαντικά στην εξασφάλιση υδροδότησης των περιοχών αυτών, στην ποιότητα του νερού και φυσικά στην ανάπτυξη και στη μεταμόρφωση της Ρόδου σε βιώσιμο προορισμό.