Ανακοινώνεται η πρόσληψη υδρονομέων άρδευσης ορισμένου χρόνου σύμφωνα με τις λεπτομέρειες του παρακάτω link:

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΥΔΡΟΝΟΜΕΩΝ