«Πλήρης και Συστηματική Συντήρηση αλλά και Καθαρισμός των Υδραυλάκων των 7 Πηγών και της Πηγής Στενής»

Στο Δ.Σ. της 10ης Αυγούστου 2021, που  πραγματεύτηκε 20 και πλέον θεμάτων, εγκρίθηκαν έργα και ολοκληρώθηκαν διαγωνισμοί ιδίων πόρων, που σκοπό έχουν την αναβάθμιση των υπηρεσιών στους πολίτες. Ενδεικτικά σας αναφέρουμε το παρακάτω  :

Εγκρίθηκε το έργο «Πλήρους και Συστηματικής Συντήρησης αλλά και Καθαρισμού των Υδραυλάκων των 7 Πηγών και της Πηγής Στενής»

Με τον τρόπο αυτό αποκαθίσταται ουσιαστικά και οριστικά η λειτουργία του συγκεκριμένου αρδευτικού συστήματος που εξυπηρετεί τους καλλιεργητές της Δημοτικής Κοινότητας Αφάντου.

Είναι γεγονός ότι επί σειρά ετών τα σπασμένα, κατεστραμμένα και μπαζωμένα αυλάκια, δεν επέτρεπαν την κανονική ροή του νερού. Πλέον θα αξιοποιηθούν πλήρως οι παραπάνω πολύτιμες πηγές.