ΜΕΓΑΛΟ ΕΡΓΟ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΥ         

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΤΗΛΕΕΛΕΓΧΟΥ- ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΥ

 

ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΡΟΔΟΥ-ΠΕΤΑΛΟΥΔΩΝ : 618.360,72€

Ολοκληρώθηκε ο διαγωνισμός συντήρησης – Ίδιοι πόροι

ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΣΕ ΟΛΟ ΤΟ ΝΗΣΙ-ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΤΡΙΤΣΗΣ: 5.889.500€

Το έργο εντάχθηκε στο πρόγραμμα «ΤΡΙΤΣΗΣ»

Αποτελεί ένα μεγάλο έργο εκσυγχρονισμού αφού με τα συγκεκριμένα συστήματα τηλεελέγχου και τηλεχειρισμού η ΔΕΥΑΡ θα έχει τον έλεγχο και τον χειρισμό των δεξαμενών και των γεωτρήσεων , από απόσταση και σε πραγματικό χρόνο.

Συνεχίζουμε ώστε..κάθε ευρώ των συμπολιτών μας να πιάνει τόπο και να συμβάλλει στην ανάπτυξη των υποδομών μας και στη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών!