Η κλιματική αλλαγή, με τις συνεχείς κρίσεις έχει κάνει την παρουσία της σχεδόν μόνιμη σε όλο τον πλανήτη. Καθημερινά γινόμαστε μάρτυρες περιστατικών που μαρτυρούν την ανάγκη δράσεων και σχεδιασμού, με σκοπό την άμεση προστασία του Περιβάλλοντος στο οποίο ζούμε, αλλά και για την εξασφάλιση της ποιότητας ζωής των παιδιών μας.
Η ΔΕΥΑΡ εκπονεί υλοποιήσιμο στρατηγικό σχεδιασμό με την δημιουργία νέων αλλά και για την αναβάθμιση των υφιστάμενων υποδομών του νησιού μας, με γνώμονα την προστασία του περιβάλλοντος στα πλαίσια της πράσινης και αειφόρου ανάπτυξης για την εξασφάλιση και εξοικονόμηση, αφενός των υδάτινων πόρων αλλά και παράλληλα της σύγχρονης επεξεργασίας των λυμάτων προστατεύοντας τον φυσικό πλούτο και την υγιεινή των συνανθρώπων μας.

Ως φορέας που σχετίζεται άμεσα με το φυσικό περιβάλλον δεσμευόμαστε πως θα προβούμε σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες, για να είμαστε και εμείς συνεπείς στη μάχη για την προστασία του πλανήτη και την ορθή διαχείριση των φυσικών πόρων που μας παρέχει.

Με αίσθημα περιβαλλοντικής ευθύνης ο Πρόεδρος της ΔΕΥΑΡ Βαγιανός Σωτήρης