Η ΔΕΥΑΡ ΣΕ ΣΥΝΕΧΗ ΕΓΡΗΓΟΡΣΗ & ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΜΕΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ, ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΒΛΑΒΩΝ & ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ

Στο Δ.Σ. της 10ης Αυγούστου 2021 εγκρίθηκαν έργα και ολοκληρώθηκαν διαγωνισμοί ιδίων πόρων, που σκοπό έχουν την αναβάθμιση των υπηρεσιών στους πολίτες.

  1. Αναδείχθηκαν οι ανάδοχοι για την «Μίσθωση Μηχανημάτων Έργου, Αποφρακτικών και Βυτίων Δημοτικών Ενοτήτων ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ-ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ-ΛΙΝΔΟΥ» προϋπολογισμού 195.238,00€

Με την  μίσθωση η ΔΕΥΑΡ θα έχει την ευχέρεια της άμεσης αντιμετώπισης έκτακτων περιστατικών ή βλαβών στις παραπάνω περιοχές.

  1. Ολοκληρώθηκε στο σύνολό του ο διαγωνισμός για την «Προμήθεια Υλικών Ύδρευσης-Αποχέτευσης» προϋπολογισμού 705.308,21€

Με τις παραπάνω προμήθειες η ΔΕΥΑΡ εξασφαλίζει την επάρκεια των υλικών και ανταλλακτικών καθώς και την πληρότητα των αποθηκών. Οι σωστές και μελετημένες προμήθειες αποτελούν βασικό όπλο για την αντιμετώπιση βλαβών και την συντήρηση των δικτύων της ΔΕΥΑΡ.

3. Ολοκληρώθηκε ο διαγωνισμός και αναδείχθηκε ο διάδοχος του έργου « Άρση Βλάβών Δικτύων Ύδρευσης –Άρδευσης των Δημοτικών Ενοτήτων ΠΕΤΑΛΟΥΔΩΝ-ΚΑΜΕΙΡΟΥ-ΑΤΤΑΒΥΡΟΥ» προϋπολογισμού 248.000,00€

Την ερχόμενη εβδομάδα θα υπογραφεί η σύμβαση και έτσι η ΔΕΥΑΡ θα έχει στη διάθεσή της τον αναγκαίο μηχανισμό για την αντιμετώπιση των βλαβών( προσωπικό, υλικά, εργαλεία, μηχανήματα).

Η ΔΕΥΑΡ συνεχίζει με αμείωτους ρυθμούς ώστε κάθε ευρώ του πολίτη να «πιάνει τόπο» και να συμβάλει στην ανάπτυξη των υποδομών και στη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών.