ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΡΟΥΝΩΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ

Η ΔΕΥΑΡ, έχοντας ως πρωταρχικό μέλημα την ασφάλεια των πολιτών και στοχεύοντας στην έγκαιρη προετοιμασία της επόμενης θερινής περιόδου, θα προβεί στην επισκευή και συντήρηση των κρουνών πυρόσβεσης από ιδίους πόρους.

Διοικητικό Συμβούλιο 3 Σεπτεμβρίου 2021

 Έγκριση μελέτης και τρόπου δημοπράτησης

« Επισκευών και Συντήρησης Κρουνών Πυρόσβεσης» προϋπολογισμού € 62.000,00

Συνεχίζουμε ώστε… κάθε ευρώ των συμπολιτών μας να πιάνει τόπο

και να συμβάλλει στην ανάπτυξη των υποδομών μας

και στη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών!