«Δεύτερη Ευκαιρία Διατήρησης Ρύθμισης»

Δεύτερη ευκαιρία δίνει η ΔΕΥΑΡ στους πολίτες που έχασαν τη ρύθμιση των 100 δόσεων.

Συγκεκριμένα

Οφειλές δόσεων από 1η Νοεμβρίου 2019 έως 31 Ιουλίου 2021, μεταφέρονται ως πρόσθετες στο τέλος του διακανονισμού, με αντίστοιχη παράταση του χρόνου λήξης της ρύθμισης και αφαίρεση τόκων υπερημερίας των μεταφερόμενων δόσεων.

Προϋπόθεση

Εξόφληση όλων των υπόλοιπων (πλην των ανωτέρω) δόσεων του διακανονισμού που δεν έχουν πληρωθεί, το αργότερο έως και τις 15 Οκτωβρίου 2021.

Ρυθμίσεις που δεν θα τακτοποιηθούν μέχρι τότε, θα ακυρωθούν.