Ανακοινώνεται η πρόσληψη προσωπικού (22 ατόμων) με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου.

Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται από 23-06-2023 εως 03-07-2023

Λεπτομέρειες στα επισυναπτόμενα έγγραφα:

ΑΙΤΗΣΗ ΕΝΤΥΠΟ ΣΟΧ 2 ΔΕ ΥΕ 2023

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΣΕΠ ΔΕΥΑ ΡΟΔΟΥ ΣΟΧ1-2023

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΣΟΧ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ-ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ