Ανακοινώθηκαν τα αποτελέσματα του διαγωνισμού ΑΣΕΠ για τη ΔΕΥΑ Ρόδου ΣΟΧ1/2023

Αναλυτικά τα αποτελέσματα στα παρακάτω συνημμένα:

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΔΕ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΕΡΓΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ