Δ.Ε.Υ.Α.Ρ.

Υποδομές, Επενδύσεις, Προοπτικές.

Η ΔΕΥΑΡ στεγάζεται σε ιδιόκτητο κτίριο στο 2ο Χλμ. Λεωφ. Ρόδου – Λίνδου.

Β’ Όροφος: Γραφείο προέδρου ΔΣ, Γραφείο Γενικού Διευθυντή, Αίθουσα συσκέψεων.
Α’ Όροφος
: Τεχνικές, Οικονομικές και Διοικητικές Υπηρεσίες
Υπόγειο
: Αποθηκευτικοί χώροι – Δοκιμαστήριο μετρητών.

Ταμείο λειτουργεί επίσης στο κέντρο της πόλης επί της Εθελοντών Δωδεκανησίων.

Οι εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων βρίσκονται στην περιοχή Βόδι του Δ. Καλλιθέας. Σε ανεξάρτητο χώρο βρίσκεται το Μηχανουργείο της ΔΕΥΑΡ.

Υποδομές 2020

0Km

Δίκτυα Ύδρευσης

0Km

Δίκτυα Αποχέτευσης

0Km

Δίκτυα Αποχέτευσης Ομβρίων

0

Γεωτρήσεις

0

Αντλιοστάσια Ύδρευσης

0

Αντλιοστάσια Αποχέτευσης

0

Δεξαμενές Ύδρευσης

0

Γεωτρήσεις

Επενδύσεις

Η ΔΕΥΑΡ εδώ και χρόνια στα πλαίσια εκσυγχρονισμού και παροχής καλύτερων υπηρεσιών, με βάση το θεσμικό πλάισιο ανάπτυξης και στηριζόμενη:

α. Στα έσοδα που προβλέπονται από τον ιδρυτικό νόμο 1069/80 για τέλη έργων.
β. στην συνχρηματοδότηση του κράτους κατά 35 %
γ. στα εκάστοτε προγράμματα της Ε.Ε.

Προχώρησε και ολοκλήρωσε μια σειρά σημαντικών έργων.

1. Βιολογικός καθαρισμός αστικών και βοθρολυμάτων
2. Δίκτυα αποχέτευσης ομβρίων-ακαθάρτων
3. Αντλιοστάσια αποχέτευσης
4. Δίκτυα ύδρευσης
5. Δεξαμενές ύδρευσης
6. Αντλιοστάσια ύδρευσης – γεωτρήσεις

Ανθρώπινο Δυναμικό

0

Επιστημονικό Προσωπικό

0

Τεχνικό Προσωπικό

0

Υπάλληλοι

0

Εργάτες

Οικονομικά Στοιχεία 2019

Οι πόροι της Επιχείρησης είναι :
α. Το ειδικό τέλος για την μελέτη και κατασκευή έργων ύδρευσης και αποχέτευσης.
β. Το ειδικό τέλος επί του εισοδήματος εξ οικοδομών.
γ. Το τέλος συνδέσεως με το δίκτυο αποχέτευσης.
δ. Η δαπάνη διακλάδωσης και σύνδεσης προς τον αγωγό ύδρευσης και αποχέτευσης.
ε. Το τέλος συνδέσεως με το δίκτυο ύδρευσης.
στ. Το τέλος χρήσεως υπονόμου.
ζ. Η αξία καταναλισκόμενου ύδατος.
η. Η εγγύηση χρήσεως υδρομετρητή.
θ. Η δαπάνη μετατόπισης αγωγών διακλαδώσεως και συνδέσμων υδρεύσεως ή αποχετεύσεως, υδρομετρητών ή άλλων συναφών εργασιών.
ι. Οι συνεισφορές τρίτων προς εκτέλεση κατά προτεραιότητα έργων.
ια. Επιχορήγηση από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων για την μελέτη και κατασκευή έργων ύδρευσης και αποχέτευσης.
ιβ. Οι πρόσοδοι από την περιουσία ή το τίμημα από την εκποίηση αυτής.
ιγ. Δάνεια, κληρονομιές, δωρεές και λοιπές επιχορηγήσεις.

Εξοπλισμός σε οχήματα

0

Μικρό Λεωφορείο 12 θέσεων

0

Φορτηγό 10ΤΝ

0

Φορτηγό 4ΤΝ

0

Φορτηγό 2ΤΝ

0

Ημιφορτηγά

0

Αποφρακτικά

0

Τζιπ

0

Επιβατικό

Εξοπλισμός σε μηχανήματα

0

Εκσκαφείς μεγάλοι

0

Εκσκαφείς μικροί

0

Κομπρεσέρ ρυμουλκούμενα

0

Κομπρεσέρ αυτοκινούμενο