Διαδικτυακή Πλατφόρμα Ηλεκτρονικών Λογαριασμών

Η Διαδικτυακή Πλατφόρμα Ηλεκτρονικών Λογαριασμών αποτελεί ένα σημείο απρόσκοπτης 24ωρης πρόσβασης στην ηλεκτρονική βάση προσωποποιημένης πληροφόρησης.

Με την εγγραφή στη Διαδικτυακή Πλατφόρμα Ηλεκτρονικών Λογαριασμών, οι καταναλωτές αποκτούν πρόσβαση σε:

  • Καρτέλα καταναλωτή.

  • Καρτέλα λογαριασμών – αναλυτική προβολή στοιχείων λογαριασμού.

  • Αρχειοθέτηση λογαριασμών (σε αρχείο pdf) για τα τελευταία 2 έτη.

  • Καρτέλα πληρωμών.

  • Καρτέλα διακανονισμών.

  • Στατιστικό γράφημα με την ποσότητα και την αξία της κατανάλωσης σε προηγούμενες περιόδους.

  • Ενημέρωση χωρίς χρέωση για την έκδοση νέου λογαριασμού με SMS και email.

Για την εγγραφή καταναλωτή στη Διαδικτυακή Πλατφόρμα Ηλεκτρονικών Λογαριασμών απαιτούνται:

  • Προσωπικό email (username).

  • Κωδικός ανάθεσης πάγιας εντολής, όπως αναγράφεται στον λογαριασμό.

  • Κινητό τηλέφωνο, όπου θα στέλνονται με SMS τα νέα ειδοποιητήρια λογαριασμών.

Στους καταναλωτές που εγγράφονται, με την έκδοση του νέου λογαριασμού, αποστέλλεται ειδοποιητήριο μήνυμα με e-mail και SMS το οποίο περιέχει τα στοιχεία του λογαριασμού, τον κωδικό ηλεκτρονικής πληρωμής καθώς και τον σύνδεσμο (link) για την άμεση προβολή του ηλεκτρονικού λογαριασμού.

Ο καταναλωτής έχει τη δυνατότητα να εξοφλήσει τον λογαριασμό του μέσω web-banking χρησιμοποιώντας τον κωδικό πληρωμής που αναγράφεται στην καρτέλα λογαριασμών της διαδικτυακής πλατφόρμας καθώς και στο ειδοποιητήριο μήνυμα που λαμβάνει με e-mail και SMS.

Αγαπητοί μας καταναλωτές,

Η ΔΕΥΑ Ρόδου ενσωματώνοντας στον κανονισμό της, τις διατάξεις του Νέου Ευρωπαϊκού Κανονισμού περί Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΕΕ 2016/679) (GDPR) που έχει τεθεί σε ισχύ από 25/05/2018, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών, σας ενημερώνει με το παρόν μήνυμα, πως τα στοιχεία σας δεν θα διατεθούν σε τρίτους και θα παραμείνουν για αποκλειστική χρήση στην υπηρεσία μας.

Σας ευχαριστούμε πολύ.