Θέμα ΑπόφασηςΗμερομηνίαΣυνοδευτικά Έγγραφα
ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΤΗΣ ΡΟΔΟΥ03/01/2020Λήψη Αρχείων
ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΚΔΟΣΗΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΟΨΕΩΣ03/01/2020Λήψη Αρχείων
ΑΝΚΟΙΝΩΣΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ Α) ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ ΕΔΑΦΩΝ Β)ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΑΦΑΝΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΙ Γ)ΕΛΕΓΧΟΥ ΥΛΙΚΩΝ 2.ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΕΔΑΦΟΥΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΝΕΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΝΕΡΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ03/01/2020Λήψη Αρχείων
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ Α)ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ ΕΔΑΦΩΝ Β) ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΥΛΙΚΩΝ 2. ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΕΔΑΦΟΥΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΑΝΟΡΥΞΗ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΔΕ ΚΑΜΕΙΡΟΥ 201903/01/2020Λήψη Αρχείων
ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΑΝΟΡΥΞΗ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ ΣΤΗ ΔΕ ΑΤΤΑΒΥΡΟΥ03/01/2020Λήψη Αρχείων
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΑΥΑΡ 0217 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΦΟΡΤΗΓΟΥ ΛΟΓΩ ΘΕΟΜΗΝΙΑΣ ΤΗΣ Δ.Ε. ΑΦΑΝΤΟΥ03/01/2020Λήψη Αρχείων
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΑΥΑΡ 00218 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ -ΦΟΡΤΗΓΟΥ ΛΟΓΩ ΘΕΟΜΗΝΙΑΣ ΤΗΣ ΔΕ ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ03/01/2020Λήψη Αρχείων
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΑΥΔΡ 0219 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ - ΦΟΡΤΗΓΟΥ ΛΟΓΩ ΘΕΟΜΗΝΙΑΣ ΤΗΣ ΔΕ ΛΙΝΔΟΥ03/01/2020Λήψη Αρχείων
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΑΥΑΡ 0220 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΦΟΡΤΗΓΟΥ ΛΟΓΩ ΘΕΟΜΗΝΙΑΣ ΤΗΣ Δ.Ε. Ν. ΡΟΔΟΥ03/01/2020Λήψη Αρχείων
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΑΥΔΡ 0204 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ - ΦΟΡΤΗΓΟΥ ΛΟΓΩ ΘΕΟΜΗΝΙΑΣ ΤΗΔΣ ΔΕ ΚΑΜΕΙΡΟΥ03/01/2020Λήψη Αρχείων
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΑΥΔΡ 0206 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ - ΦΟΡΤΗΓΟΥ ΛΟΓΩ ΘΕΟΜΗΝΙΑΣ ΤΗΣ ΔΕ ΑΤΤΑΒΥΡΟΥ03/01/2020Λήψη Αρχείων
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ Υ 0450 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΦΟΡΤΗΓΟΥ ΛΟΓΩ ΘΕΟΜΗΝΙΑΣ ΤΗΣ ΔΕ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ03/01/2020Λήψη Αρχείων
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ Υ 0449 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΦΟΡΤΗΓΟΥ ΛΟΓΩ ΘΕΟΜΗΝΙΑΣ ΤΗΣ ΔΕ ΙΑΛΥΣΟΥ03/01/2020Λήψη Αρχείων
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΑΥΑΡ 0205 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΛΟΓΩ ΘΕΟΜΗΝΙΑΣ ΤΗΣ ΔΕ ΑΦΑΝΤΟΥ03/01/2020Λήψη Αρχείων
ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ Υ0419 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝΛΟΓΩ ΘΕΟΜΗΝΙΑΣ ΣΤΗΝ ΔΕ ΙΑΛΥΣΟΥ03/01/2020Λήψη Αρχείων
ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΑΥΔΡ 0186 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΛΟΓΩ ΘΕΟΜΗΝΙΑΣ ΣΤΗΝ ΔΕ ΠΕΤΑΛΟΥΔΩΝ03/01/2020Λήψη Αρχείων
ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΑΥΔΡ 0189 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΔΡΑΥΛΙΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΛΟΓΩ ΘΕΟΜΗΝΙΑΣ ΣΤΗΝ ΔΕ ΚΑΜΕΙΡΟΥ03/01/2020Λήψη Αρχείων
ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΑΥΔΡ 0190 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΛΟΓΩ ΘΕΟΜΗΝΙΑΣ ΣΤΗΝ ΔΕ ΑΤΤΑΒΥΡΟΥ03/01/2020Λήψη Αρχείων