ΠΡΑΞΗ

ΕΡΓΟ

ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ (€)

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΦΥΣΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Δίκτυα Ύδρευσης Περιοχής Κολυμπίων ΔΕ Αφάντου Δήμου Ρόδου Αντικατάσταση – Τροποποίηση – Επέκταση Δικτύου Ύδρευσης Περιοχής Κολυμπίων Δ.Ε. Αφάντου 981.500,00 Ν. Αιγαίο –  Αειφορική ανάπτυξη και διαχείριση των πόρων Κατασκευή δικτύου ύδρευσης συνολικού μήκους 4.884 μ. από πολυαιθυλένιο HDPE, διαμέτρων Φ110-Φ400, ονομαστικής πίεσης 16atm και σύνδεσή του με το υφιστάμενο δίκτυο, για την υδροδότηση της περιοχής Κολυμπίων της Δ.Ε. Αφάντου του Δήμου Ρόδου.
Εξωτερικό Δίκτυο Ύδρευσης ΔΕ Νότιας Ρόδου Δήμου Ρόδου Υδροδότηση Νότιας Ρόδου για τις Δ.Κ. Ασκληπιείου και  Τ.Κ. Γενναδίου – Λαχανιάς – Βατίου 540.000,00 Ν. Αιγαίο –  Αειφορική ανάπτυξη και διαχείριση των πόρων Κατασκευή μεταλλικής δεξαμενής 1.000 κ.μ. και δικτύου μεταφοράς νερού, συνολικού μήκους 3.060 μ. για την υδροδότηση των περιοχών Ασκληπιείου, Γενναδίου, Λαχανιάς, Βατίου της Νότιας Ρόδου.
Εξωτερικό δίκτυο ύδρευσης Ιαλυσού

Δήμου Ρόδου

Κατασκευή Εξωτερικού δικτύου ύδρευσης Δ.Ε. Ιαλυσού Δήμου Ρόδου 1.590.000,00 Ν. Αιγαίο –  Αειφορική ανάπτυξη και διαχείριση των πόρων Ενίσχυση της υδροδότησης της δημοτικής ενότητας Ιαλυσού από το δίκτυο ‘Ύδρευσης της πόλεως Ρόδου. Συγκεκριμένα προβλέπεται η μεταφορά 730 – 750 κυβ/ώρα πόσιμου νερού προς την κύρια δεξαμενή Κεραμιδένια της Δ.Ε. Ιαλυσού.
Δίκτυα ύδρευσης πόλεως Ρόδου, Δήμου Ρόδου Αντικατάσταση – Επέκταση Δικτύων Ύδρευσης Πόλεως Ρόδου 1.481.000,00 Ν. Αιγαίο –  Αειφορική ανάπτυξη και διαχείριση των πόρων Αντικατάσταση αγωγών ύδρευσης από αμιαντοτσιμέντο, που ευρίσκονται σήμερα σε λειτουργία, με αγωγούς από πολυαιθυλένιο συνολικού μήκους 5.200 μ. Οι συνοικίες που υδροδοτούνται από τους εν λόγω αγωγούς είναι: Αγ. Απόστολοι, μέρος της Ανάληψης, Αγ. Στέφανος και Αγ. Ιωάννης.
Εκσυγχρονισμός & Βελτίωση Λειτουργίας Αντλιοστασίων Ακαθάρτων Δ.Ε. Καλλιθέας Εκσυγχρονισμός & Βελτίωση Λειτουργίας Αντλιοστασίων Ακαθάρτων Δ.Ε. Καλλιθέας 1.614.430,87 ΠΕΠ Ν. Αιγαίου Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων Κατασκευή των απαιτούμενων έργων αναβάθμισης υφιστάμενων αντλιοστασίων ακαθάρτων στην ΔΕ Καλλιθέας. Τα αντλιοστάσια αυτά είναι τα ακόλουθα: Α/Σ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ, ELLISIUM, ΑΛΑΤΙ (ΓΑΛΑΖΙΟ), ΤΡΑΟΥΝΟΥ, ΚΑΛΥΘΙΩΝ, ΦΑΛΗΡΑΚΙ
Προμελέτη ΕΕΛ Κατταβιάς Προμελέτη ΕΕΛ Κατταβιάς 57.440,20 ΔΕΗ ΑΕ Αφορά στην περιβαλλοντική αδειοδότηση για την Εγκατάσταση ΕΕΛ στην Κοινότητα Κατταβιάς του Δήμου Ρόδου, συνοδευόμενη από όλες τις υποστηρικτικές μελέτες, για την κάλυψη των αναγκών της Κοινότητας Κατταβιάς
Δίκτυα Ύδρευσης και Αποχέτευσης Δημοτικής Κοινότητας Κατταβιάς Δίκτυα Ύδρευσης και Αποχέτευσης Δημοτικής Κοινότητας Κατταβιάς 1.198.663,97 ΔΕΗ ΑΕ ΔΙΚΤΥΟ ΥΔΡΕΥΣΗΣ: Αντικατάσταση του υφισταμένου δικτύου ύδρευσης με αγωγούς από σωλήνες PVC-U σε μήκος 3.590 μ.
Επέκταση του δικτύου ύδρευσης μήκους 1687 μ.
Κατασκευή ιδιωτικών συνδέσεων ύδρευσης και αντικατάσταση των παλαιών υδρομέτρων.
Τοποθέτηση νέων υδροστομίων πυρόσβεσης.ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ: Κατασκευή αγωγών όμβριων σε μήκος 2.707 μ.
Κατασκευή φρεατίων υδροσυλογήςΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ
Κατασκευή αγωγών ακαθάρτων σε μήκος 5.690 μ.
Κατασκευή διακλαδώσεων (ιδιωτικές συνδέσεις)
Μελέτη έργων μεταφοράς, επεξεργασίας και διάθεσης λυμάτων οικισμού Γ προτεραιότητας ΔΕ Λάρδου Δήμου Ρόδου Μελέτη έργων μεταφοράς, επεξεργασίας και διάθεσης λυμάτων οικισμού Γ προτεραιότητας ΔΕ Λάρδου Δήμου Ρόδου 140.000,00

ΠΕΠ Ν. Αιγαίου

Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων

Το αντικείμενο της μελέτης αφορά στα έργα μεταφοράς, επεξεργασίας και διάθεσης επεξεργασμένων λυμάτων του οικισμού Λάρδου της νήσου Ρόδου.
Μελέτη έργων μεταφοράς, επεξεργασίας και διάθεσης λυμάτων οικισμού Γ προτεραιότητας ΔΕ Αρχαγγέλου Δήμου Ρόδου Μελέτη έργων μεταφοράς, επεξεργασίας και διάθεσης λυμάτων οικισμού Γ προτεραιότητας ΔΕ Αρχαγγέλου Δήμου Ρόδου 250.000,00

ΠΕΠ Ν. Αιγαίου

Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων

Το αντικείμενο της μελέτης αφορά στα έργα μεταφοράς, επεξεργασίας και διάθεσης επεξεργασμένων λυμάτων της οικισμού Αρχαγγέλου της νήσου Ρόδου.
Μελέτη έργων μεταφοράς, επεξεργασίας και διάθεσης λυμάτων οικισμού Γ προτεραιότητας ΔΕ Αφάντου Δήμου Ρόδου Μελέτη έργων μεταφοράς, επεξεργασίας και διάθεσης λυμάτων οικισμού Γ προτεραιότητας ΔΕ Αφάντου Δήμου Ρόδου 190.000,00 ΠΕΠ Ν.  Αιγαίου

Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων

Το αντικείμενο της μελέτης αφορά στα έργα μεταφοράς, επεξεργασίας και διάθεσης επεξεργασμένων λυμάτων της οικισμού Αφάντου της νήσου Ρόδου.
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΑΡΡΟΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΛΙΝΔΟΥ ΡΟΔΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΑΡΡΟΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΛΙΝΔΟΥ ΡΟΔΟΥ 1.246.450,00 Υπουργείο Εσωτερικών  Πρόγραμμα Φιλόδημος Ανάπτυξη συστήματος ελέγχου διαρροών και παρακολούθησης της ποσότητας και ποιότητας υδάτων της ΔΕ Λίνδου του Δήμου Ρόδου.
Το Σύστημα θα αποτελείται από τον Υφιστάμενο Κεντρικό Σταθμό Ελέγχου, από Τοπικούς Σταθμούς Ελέγχου και από Σταθμούς Συλλογής Πληροφοριών. Η συλλογή στοιχείων γίνεται από τις δεξαμενές και η μεταβίβασή τους με σύστημα τηλεπικοινωνίας  στα γραφεία της ΔΕΥΑΡ.
Επέκταση Συστήματος Τηλεελέγχου – Τηλεχειρισμού της ΔΕΥΑ Ρόδου στις Δημοτικές Ενότητες Ιαλυσού και Καλλιθέας του Δήμου Ρόδου Επέκταση Συστήματος Τηλεελέγχου – Τηλεχειρισμού της ΔΕΥΑ Ρόδου στις Δημοτικές Ενότητες Ιαλυσού και Καλλιθέας του Δήμου Ρόδου 1.374.700,00 ΕΣΠΑ

2014-2020

ΥΜΕΠΕΡΑΑ

Αφορά στην «Επέκταση Συστήματος Τηλεελέγχου – Τηλεχειρισμού της ΔΕΥΑ Ρόδου στις ΔΕ Ιαλυσού και Καλλιθέας του Δήμου Ρόδου».
Περιλαμβάνει οι κάτωθι εργασίες:
– Λεπτομερή σχεδίαση της Επέκτασης του Συστήματος Τηλεελέγχου – Τηλεχειρισμού
– Προμήθεια και εγκατάσταση 44 τοπικών σταθμών ελέγχου (ΤΣΕ).
– Επέκταση του Υφιστάμενου ΚΣΕ
– Ανάπτυξη των λογισμικών εφαρμογής
– Προμήθεια και εγκατάσταση του εξοπλισμού επικοινωνιών του συστήματος
– Δωρεάν εγγύηση/συντήρηση καλής λειτουργίας
ΠΡΑΞΗ ΕΡΓΟ ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ (€)

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

ΦΥΣΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Αντικατάσταση δικτύου ύδρευσης Κοινότητας Αρχαγγέλου Δήμου Ρόδου Αντικατάσταση δικτύου ύδρευσης Κοινότητας Αρχαγγέλου Δήμου Ρόδου 4.450.000,00

ΤΡΙΤΣΗΣ “ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ”

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΑΤ01

Αντικατάσταση υφιστάμενου δικτύου ύδρευσης, νέος τροφοδοτικός αγωγός σύνδεσης με το φράγμα Γαδουρά και νέος καταθλιπτικός αγωγός. Το συνολικό μήκος του νέου δικτύου είναι περίπου 47,2km.
Αναβάθμιση–αντικατάσταση εξοπλισμού ΕΕΛ Ρόδου στη θέση ΒΟΔΙ, με λειτουργία και συντήρηση Αναβάθμιση–αντικατάσταση εξοπλισμού ΕΕΛ Ρόδου στη θέση ΒΟΔΙ, με λειτουργία και συντήρηση 7.500.000,00

ΤΡΙΤΣΗΣ “ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ”

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΑΤ02

Περιλαμβάνει:

 • Νέα μονάδα υποδοχής και προεπεξεργασίας βοθρολυμάτων στην ΕΕΒ.
 • Πλήρη αντικατάσταση του ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού της ΕΕΒ, συμπεριλαμβανομένων του Πίνακα Μέσης Τάσης, του Γενικού Πίνακα Χαμηλής Τάσης και του ηλεκτροπαραγωγού ζεύγους.
 • Αντικατάσταση συγκεκριμένου ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού της ΕΕΛ της μονάδες:
 • Κατασκευή νέου αγωγού διάθεσης επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων.
 • Αναβάθμιση του συστήματος αυτοματισμού και ελέγχου της βιολογικής επεξεργασίας των ΕΕΒ και ΕΕΛ
 • Πρόβλεψη φωτοβολταϊκού σταθμού.
 • Πρόβλεψη φίλτρου διύλισης στο δίκτυο βιομηχανικού νερού.
 • Επεμβάσεις και επεκτάσεις στο υφιστάμενο ηλεκτρολογικό δίκτυο και το σύστημα αυτοματισμού και ελέγχου των έργων.
 • Επεμβάσεις και επεκτάσεις στα κύρια και βοηθητικά δίκτυα και τα δίκτυα υποδομής, για την κάλυψη των νέων αναγκών.
 • Αποκαταστάσεις των σκυροδεμάτων της κατασκευές (δεξαμενές, αντλιοστάσια κ.λπ.) που θα εγκατασταθεί ο της εξοπλισμός, λόγω των σημαντικών φθορών που υπάρχουν.
 • Αναβάθμιση υφιστάμενων κτιριακών έργων (κουφώματα, χρωματισμοί, μονώσεις δωμάτων).
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΥΦΥΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΑ ΔΙΚΤΥΑ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΤΗΣ ΔΕΥΑ ΡΟΔΟΥ  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΥΦΥΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΑ ΔΙΚΤΥΑ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΤΗΣ ΔΕΥΑ ΡΟΔΟΥ 5.889.500,00

ΤΡΙΤΣΗΣ “ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ”

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΑΤ03

Προμήθεια και εγκατάσταση 86 νέων Τοπικών Σταθμών Ελέγχου (37 Γεωτρήσεις, 13 Αντλιοστάσια και 35 Δεξαμενές) και επεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας σε 55 υφιστάμενους Τοπικούς Σταθμούς Ελέγχου (Γεωτρήσεις και Αντλιοστάσια). Επέκταση υφιστάμενου Κεντρικού Σταθμού Ελέγχου (ΚΣΕ) για να συμπεριλάβει τους νέους ΤΣΕ.