Αρχική σελίδα ιστοσελίδας deyar.gr

Στην ιστοσελίδα της ΔΕΥΑΡ στη διεύθυνση www.deyar.gr επιλέγουμε My DEYAR ή παρακάτω στην αρχική σελίδα την “Επικαιροποίηση στοιχείων”

Οδηγούμαστε στην οθόνη του κέντρου Διαλειτουργικότητας για να γίνει η αυθεντικοποίηση του χρήστη.

Σύνδεση με στοιχεία taxisnet

Εισάγουμε το όνομα χρήστη και τον κωδικό που χρησιμοποιούμε για την είσοδο μας στο TaxisNet και πατάμε “Σύνδεση”

Πατάμε "Αποστολή"

Στην επόμενη οθόνη πατάμε “Αποστολή”

Ταυτοποίηση τηλεφώνου και mail - Βήμα 1

Μετά την αυθεντικοποίηση του χρήστη οδηγούμαστε στην οθόνη όπου πρέπει να εισαγάγουμε τα στοιχεία της επικοινωνίας μας για να αποκτήσουμε πρόσβαση στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες της ΔΕΥΑΡ πατώντας τον σύνδεσμο “εδώ”

Ταυτοποίηση τηλεφώνου και mail - Βήμα 2

Συμπληρώνουμε τα στοιχεία επικοινωνίας μας (email και κινητό) και αφού αποδεχτούμε τους όρους χρήσης πατάμε “Επόμενο”

Ταυτοποίηση τηλεφώνου και mail - Βήμα 3

Συμπληρώνουμε τους κωδικούς που μας έχουν αποσταλεί, (στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο για την επιβεβαίωση του mail και στο κινητό για την επιβεβαίωση του κινητού) και πατάμε “Υποβολή”

Οι κωδικοί έχουν περιορισμένο χρόνο ισχύος. Εφόσον λήξει αυτός ο χρόνος πρέπει να ξαναζητήσετε την αποστολή κωδικού.

Επικαιροποίηση

Μετά και την ταυτοποίηση του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και του κινητού πρέπει να προβούμε στην επικαιροποίηση των μετρητών για τους οποίους είμαστε χρήστες.

Επικαιροποίηση

Στην επόμενη οθόνη και εφόσον ήδη διαθέτουμε στο ΑΦΜ μας υδρόμετρα εμφανίζονται τα βασικά τους στοιχεία και οι επιλογές:
(1) “Επικαιροποίηση”
(2) “Απόρριψη”
Επίσης υπάρχει η επιλογή (3) “Προσθήκη υδρομέτρου” για να προσθέσουμε υδρόμετρο του οποίου είμαστε χρήστες και δεν εμφανίζεται στο ΑΦΜ μας.

(1) Για τα υδρόμετρα που είμαστε οι ίδιοι χρήστες (ως μισθωτής ή ως ιδιοκτήτης) επιλέγουμε “Επικαιροποίηση” και συμπληρώνουμε τα στοιχεία στα πεδία που εμφανίζονται.
(2) Για τα υδρόμετρα που δεν είμαστε χρήστης επιλέγουμε “Απόρριψη” και συμπληρώνουμε τα στοιχεία στα πεδία που εμφανίζονται.
(3) Η επιλογή 3 “Προσθήκη υδρομέτρου” στην επικαιροποίηση θα είναι πάντα διαθέσιμη και αφορά στις περιπτώσεις εκείνες που για οιοδήποτε λόγο δεν μας εμφανίζονται προς επικαιροποίηση τα υδρόμετρα στα οποία είμαστε χρήστες. Απαραίτητη προϋπόθεση για την προσθήκη υδρομέτρου είναι να γνωρίζουμε τον αριθμό υδρομέτρου και τον κωδικό ηλεκτρονικής πληρωμής όπως εμφανίζονται στο λογαριασμό νερού της ΔΕΥΑΡ.

Αναλυτικά βήματα συμπλήρωσης για τις επιλογές που εμφανίζονται στην οθόνη της Επικαιροποίησης

ΕΠΙΛΟΓΗ 1Επικαιροποίηση

Επιλέγοντας “Επικαιροποίηση” οδηγούμαστε στην επόμενη οθόνη όπου πρέπει να συμπληρώσουμε όλα τα υποχρεωτικά στοιχεία.

Συμπληρώνουμε όλα τα πεδία που είναι υποχρεωτικά.

Αν στη διεύθυνση του υδρομέτρου δεν υπάρχει αριθμός, συμπληρώνουμε με – ή με 0 το πεδίο του αριθμού.

Επικαιροποίηση

Συμπληρώνουμε όλα τα πεδία που είναι υποχρεωτικά.
Αν στη διεύθυνση του υδρομέτρου δεν υπάρχει αριθμός, συμπληρώνουμε με – ή με 0 το πεδίο του αριθμού.

Στα πεδία που εμφανίζονται παρακάτω επιλέγουμε από τα αναπτυσσόμενα μενού:

Επικαιροποίηση

Την ιδιότητα μας.

Επικαιροποίηση

Αν το ακίνητο είναι συνδεδεμένο με το δίκτυο αποχέτευσης.

Επικαιροποίηση

Την Κοινότητα στην οποία είναι εγκατεστημένο το υδρόμετρο.

Επικαιροποίηση

Ηλεκτρονική επίδοση λογαριασμού μόνο. Προϋπόθεση για να δικαιούμαστε έκπτωση συνέπειας είναι να επιλέξουμε “ΝΑΙ”.

Επικαιροποίηση

Συμπληρώνουμε τα πεδία που είναι υποχρεωτικά και διαβάζουμε τους σχετικούς όρους (1)
Αποδεχόμαστε τους όρους (2)
Ελέγχουμε ότι τα στοιχεία προς υποβολή είναι σωστά και πατάμε την επιλογή “Υποβολή” (3).

Με την “Υποβολή” αυτόματα το υδρόμετρο θεωρείται επικαιροποιημένο και έχουμε πρόσβαση σε όλες τις ηλεκτρονικές εφαρμογές που αφορούν στο συγκεκριμένο υδρόμετρο όπως οι οφειλές μου, καταχώριση μέτρησης κλπ. Αν δεν μπορούμε να προχωρήσουμε σε υποβολή σημαίνει ότι δεν έχουμε συμπληρώσει κάποιο από τα υποχρεωτικά πεδία.

Επικαιροποίηση

Έχουμε τη δυνατότητα, οποιαδήποτε στιγμή, αλλαγής των στοιχείων που υποβάλαμε επιλέγοντας “Επεξεργασία”. Δεν μπορούμε να αλλάξουμε το όνομα του χρήστη του υδρομέτρου και το ΑΦΜ του

ΕΠΙΛΟΓΗ 2 – Απόρριψη

Απόρριψη

Επιλέγοντας “Απόρριψη” οδηγούμαστε στην οθόνη όπου πρέπει να επιλέξουμε το λόγο της απόρριψης. Για να μην εκδίδονται λογαριασμοί στο όνομά σας για το υδρόμετρο που απορρίπτεται θα πρέπει να επικαιροποιηθεί από άλλον χρήστη.

Απόρριψη

Στη συνέχεια πατάμε στην επιλογή “Απόρριψη” εφόσον συμφωνούμε και δηλώνουμε υπεύθυνα ότι δεν είμαστε χρήστες του συγκεκριμένου υδρομέτρου.
Εφόσον υπάρχει δυνατότητα ενημερώνουμε τον πραγματικό χρήστη, ειδάλλως επικοινωνούμε με τη ΔΕΥΑΡ.

ΕΠΙΛΟΓΗ 3 – Προσθήκη υδρομέτρου

Προσθήκη Υδρομέτρου

Επιλέγοντας “Προσθήκη υδρομέτρου” οδηγούμαστε στην επόμενη οθόνη όπου πρέπει να εισάγουμε τον αριθμό υδρομέτρου και τον Κωδικό ηλεκτρονικής πληρωμής όπως αυτοί εμφανίζονται στον λογαριασμό της ΔΕΥΑΡ.

Μετά την εισαγωγή των στοιχείων πατάμε “Επόμενο” και εφόσον ταυτοποιηθούν τα στοιχεία του υδρομέτρου οδηγούμαστε στην οθόνη επικαιροποίησης και συνεχίζουμε την διαδικασία όπως αναφέρεται στην ΕΠΙΛΟΓΗ 1 – “Επικαιροποίηση”.

Ολοκληρώνοντας τη διαδικασία Επικαιροποίησης έχετε πλέον ολοκληρωμένη διαχείριση του λογαριασμού σας

 • Αποκτάτε πρόσβαση στους λογαριασμούς όλων των υδρομέτρων σας.

 • Έχετε τη δυνατότητα να επιλέξετε τη λήψη μόνο Ηλεκτρονικού Λογαριασμού (eBILL) (καταργώντας τον έντυπο) ενεργοποιώντας έτσι την έκπτωση συνέπειας στους λογαριασμούς που πληρώνονται εμπρόθεσμα και συμβάλλοντας στη μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος.
 • Ενημερώνεστε χωρίς χρέωση για την έκδοση λογαριασμού με email ή/sms.
 • Ενημερώνεστε για τους εναλλακτικούς τρόπους πληρωμής.
 • Εξοφλείτε Ηλεκτρονικά το λογαριασμό σας, εύκολα και με ασφάλεια

 • Ενημερώνεστε για τις οφειλές σας και για ενδεχόμενες διακοπές υδροδότησης λόγω οφειλών.

 • Έχετε πρόσβαση στους λογαριασμούς σας, οπουδήποτε και οποιαδήποτε στιγμή.

 • Εκτυπώνετε ή αρχειοθετείτε ηλεκτρονικά τους λογαριασμούς σας.
 • Ενημερώνεστε για τις καταναλώσεις των υδρομέτρων σας.
 • Ενημερώνεστε χωρίς χρέωση για μεγάλες καταναλώσεις των υδρομέτρων σας με email ή/και sms
 • Έχετε τη δυνατότητα να διορθώσετε τα στοιχεία σας, σε περίπτωση μεταβολής τους.
 • Έχετε τη δυνατότητα καταχώρισης της ένδειξη του μετρητή σας.
 • Θα έχετε πρόσβαση σε όλες τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες που σύντομα θα ενεργοποιηθούν.

Η ΔΕΥΑΡ αλλάζει, ανασυγκροτείται και εκσυχρονίζεται.

Με μεθοδικότητα και αξιοποίηση των σύγχρονων τεχνολογικών εφαρμογών, οργανώνεται για να καλύπτει με αμεσότητα τις ανάγκες των πολιτών σε κάθε γωνιά του νησιού.