Για να προχωρήσετε σε ρύθμιση οφειλών θα πρέπει πρώτα να κάνετε επικαιροποίηση στοιχείων των υδρομέτρων σας. Η «Επικαιροποίηση στοιχείων» γίνεται μέσα από το myDeyar.

Μετά την επικαιροποίηση , μέσα από το myDeyar μπορείτε να ρυθμίσετε τις  οφειλές σας ηλεκτρονικά.