Για να προχωρήσετε σε ρύθμιση οφειλών θα πρέπει πρώτα να κάνετε επικαιροποίηση στοιχείων των υδρομέτρων σας. Η «Επικαιροποίηση στοιχείων» γίνεται και μέσα από το site της ΔΕΥΑΡ.

Μετά την επικαιροποίηση θα κάνετε αίτηση για ρύθμιση (διακανονισμό) οφειλών. Οι διακανονισμοί ακόμη δεν μπορούν να γίνουν ηλεκτρονικά μέσα από το site.