ΝΑΙ. Όταν Επικαιροποιήσετε τα Στοιχεία των υδρομέτρων σας, θα δηλώσετε το mail που επιθυμείτε να αποστέλλονται οι λογαριασμοί του νερού. Επιπλέον αν επιλέξετε την παραλαβή των λογαριασμών μόνο ηλεκτρονικά και εφόσον δεν έχετε ληξιπρόθεσμες οφειλές θα ενεργοποιείται και η έκπτωση