Οι λογαριασμοί νερού εκδίδονται κάθε τρίμηνο εκτός από τα Ξενοδοχειακά καταλύματα και τις Επιχειρήσεις μηνιαίας τιμολόγησης που εκδίδονται κάθε μήνα.